Semestertid!

Semestertid är när som helst, och just nu tar OJ:s webbredaktion en dryg veckas ledigt. Sänk därför vänligen dina förväntningar på Orkesterjournalens webbupplaga några dagar. 
Back i business mitten av vecka 47!