SJR tar över och utvecklar Jazz i Sverige

Svenska Jazzriksförbundet har fått 700 000 kr från Kulturrådet för ”genomförande och utveckling av utmärkelsen Jazz i Sverige”. Utgångspunkten i ansökan har varit att tona ner lanseringen av en grupp och den därtill kopplade skivinspelningen. I stället vill man lägga fokus på att lansera jazzen.
I och med Rikskonserters nedläggning blir 2011 ett mellanår för det svenska musiklivet. Det beviljade bidraget blir ett litet plåster på såren för det svenska jazzlivet som nu får ett nationellt och internationellt projekt under året.

– De svenska jazzklubbarnas paradgren är kostnadseffektivitet och det är givetvis en utgångspunkt för projektet att få till så mycket musik som möjligt för det beviljade bidraget, säger förbundssekreterare Magnus Thuvesson.

Samarbete med Svensk Musik

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Svensk Musik som liksom SJR, i Rikskonserters frånvaro, har ambitioner att ta ett större ansvar för den svenska jazzen nationellt och internationellt. Jazz i Sverige har tidigare genomförts med en bred förankring i det svenska jazzlivet och givetvis ska den förankringen också finnas kvar.

Skivsläppet ifrågasatt

En av utgångspunkterna i ansökan till Kulturrådet har varit att anpassa projektet efter 2000-talet.  

– När projektet drog igång för nästan 40 år sedan var det en mycket större apparat att spela in en platta. Idag släpps det nya jazzplattor varje dag och det är kanske inte där man behöver lägga fokus för att bryta ny mark.

Av ansökan framgår dock att man avser att göra någon form av dokumentation. Hur och när verkar mer hemligt eller ännu ej bestämt.

Nästa steg blir nu att göra en mer detaljerad projektplan och ta ställning till vad som kan göras för det något lägre belopp än man ansökt om som var 1 miljon.

Funderingar? Kontakta
Magnus Thuvesson, förbundssekreterare, 08-407 17 41, magnus@swedejazz.se