AndersPersson-PalleDanilelsson

ANDERS PERSSON, PALLE DANIELSSON, TERJE SUNDBY Second time around

AndersPersson-PalleDanilelsson

Recenserad i OJ 5-13

 

ANDERS PERSSON, PALLE DANIELSSON, TERJE SUNDBY
Second time around

Torrent – Palles huvudverk – The second time around – Highland park – En lille vals til Onkel Kaj – Le fruit défendu – Choro para el Bife – Allt under himmelens fäste  – Everything I love.

Imogena IGCD 197/Plugged/tid 63 min
Anders Persson p, Palle Danielsson b, Terje Sundby dr.
Insp i Umeå 18 oktober 2012.

Betyg 4: ••••

Konsertmusik uppfångad vid Umeå jazzdagar förra året. Som synes så består repertoaren av ett par amerikanska jazzstandards, ett traditionellt skandinaviskt stycke samt original av trions medlemmar. Väl vald och väl tolkad musik. Tonerna porlar fram som rullande pärlor på en bordsyta. Palle Danielssons ytterst välkontrollerade basspel sjunger ur instrumentet. Snabbt men understundom dröjande, reflekterande som diktstrofer. Musiken i sin helhet har en musikantisk innerlighet som inte är alltför vanlig.

Där finns gissningsvis en samstämmighet som bygger på gemensamma idéer och tankar om hur musik i ett mindre kammarmusikaliskt format skall åskådliggöras. Så storvulet och hetsande spel lyser med sin frånvaro. Anders Persson demonstrerar ett finstilt anslag på klaviaturen med en insikt i melodik och harmonik som imponerar. Terje Sundby håller med sina trummor ihop musiken och anvisar tempobyten och andra förändringar. En riktigt fin skandinavisk cd.

Leif Wigh

Annonser
Annonser