AnnaKruse

ANNA KRUSE Champagnefötter

AnnaKruse
Recenserad i OJ 6/13

 

ANNA KRUSE
Champagnefötter

Ord – Farliga drömmar – Fångenskap – Månen – Höst – Sången på berget – Skum – En fången fågel – Den väntande själen – Skogssjön – Offrets timme – Nordisk vår – Stjärnorna – Jag tror på min syster – Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland – Kväll – Skymning.

Gateway music KK201301 / tid 56:39 – gaard  2013.

Anna Kruse v, Nicholas Kingo p, Rhodes, harmonika, såg, festkör, Sissel Vera Pettersen saxofon, v, klockspel, Lisbeth Diers dr, champagnekör, perc, Eva Malling b, balunskör, Jeppe Holst el g, bj, tenorbj, pedalsteel, Flemming Agerskov tp, Soma Allpass cello, Jesper Uno Kofoed bordskant, partykör, Mette Outzen och John Fomsgaard kalaskör. Insp i Audiophone Studio, tekniker: Aage Tang.

Betyg 3:  •••

Edith Södergran är en av nordisk litteraturs största förnyare, en banbrytare för modernism och en originell poetsjäl, som på egen hand uppfann ett modernistiskt sätt att uttrycka sig rimlöst.

Svensk-danska Anna Kruse har tonsatt Edith Södergrans dikter, som är som klippta och skurna i jazztappning. Anna Kruse omger sig liksom på sin förra cd med en brokig skara musikanter trakterande de mest ovanliga instrument man kan tänka sig, till exempel bordskant och såg.

Dikterna fick nytt liv genom Anna Kruses möten med svensk natur och Köpenhamns pulserande stadsliv. På så sätt uppstod sångerna. Hennes varma stämma och sångglädje tillsammans med musikanternas fantasifulla infall är fascinerande och underhållande.

Bästa spår: Skymning, som trots namnet lyser upp och värmer i novembermörkret. Ett snyggt album är det med fina bilder och texthäfte, som säkert bidrar till att öka intresset för poesi och att inte glömma Edith Södergrans lyrik.

Lasse Seger

Annonser
Annonser