AORTA ENSEMBLE

Recenserad i OJ 1-10

 

 

Aorta Ensemble
Aorta Ensemble

Soundfear – Tuning in – Näcken – 3D – Vortex

Kopasetic KOPACD 026 / tid 58 min

Anders Nilsson g, Mattias Carlsson ts as cl fl,Cennet Jönsson  ts ss bcl, David Carlsson b,Ken Filiano b, Peter Nilsson dr, Michael Evans dr perc. Insp i Malmö den 4 oktober 2008.

••

Aorta Ensemble är en förlängning av de två grupper som gitarristen Anders Nilsson är involverad i, dels Aorta baserad i Malmö, dels Fulminate Trio baserad i New York, här förstärkta med Cennet Jönsson. Musiken som nu föreligger på cd framfördes ursprungligen på skivbolaget Kopasetics årliga festival Kopa 2008.

Merparten är komponerat eller snarare skissat av Anders Nilsson, där han lämnar stort utrymme för musikerna att både individuellt och ensemblemässigt tolka och improvisera kring givna eller spontant uppkomna teman eller spelidéer.

Influenserna går tillbaka till såväl Wayne Shorters klassiskt influerade skivor Super Nova respektive Odyssey of Iskra som Art Ensemble of Chicagos mer kollektiva improvisationer. Även Schönberg och Webern nämns som inspirationskällor med dessas starka skiftningar och växlingar mellan densitet, klanger, rytmer och volym. Och det är väl just de senare elementen i anslagen som präglar de fem stycken som presenteras, där långsamma, nästan händelselösa partier plötsligt exploderar i volymstarka kaskader av ljud och oljud, för att lika oförutsägbart implodera och falla samman till subtila viskningar, gnisslande eller ”dronerande”.

Den här typen av abstrakt, friform improviserande har ofta väldigt starka fysiska komponenter som på plats och live ger lyssnaren referenspunkter, exempelvis kring samspelet och interaktionsmönster mellan musikerna.
På skiva går dessa viktiga aspekter förlorade, vilket gör att det kvarstående intrycket – med Frank Zappas klassiska beskrivning – enbart reduceras till ”abstracts and dissonances”. Tyvärr blev det så för mig denna gång.

Annonser
Annonser