Swedishjazzlegends Dompan

ARNE DOMNÉRUS, LARS GULLIN, PUTTE WICKMAN

Swedishjazzlegends Dompan

ARNE DOMNÉRUS
Black sheep 1969–1979

Cd 1: Hercules Jonssons låt – Den lyssnande Maria – Ta av dej skorna – En vilsen folkvisa – Nattens melodi – Nocturne – En röd liten stuga – Barnen i höjden – Gamla stan – En stilla flirt – Lilla gråa fågel – Regntunga skyar – En månskenspromenad – Varför är Louis så blyg – Regn regn regn – Blue green and yellow – Vals från Delsbo  – Lite grann från ovan – Svarta får – Brevet från Frej – Johanssons boogie woogie vals

Cd 2: Vårat gäng 1 – Jag minns dej nog – En mysig vals – Grimasch om morgonen – En fattig trubadur – Här kommer Pippi Långstrump – Fancy – Säg det i toner – Sommar adjö – Visa till Karin  – Gammal fäbodspsalm – Följ mej bortåt vägen – Kärlek ett tu tre – En dröm är en dröm – Sommaren som aldrig säger nej – Nygammal vals  – Vem frågar vinden – Skratt – Visan om mina vänner – Längtan om livet med dej – En gång i Stockholm – Vårat gäng ll.

Universal Music 06025277115-5/tid 76 + 75 min,

Arne Domnérus as  cl, Claes Rosendahl flj, Bengt Hallberg p, Rune Gustafsson g, Georg Riedel b, Ed Thigpen dr, Alberto ganzá tube shaker.
Insp i Stockholm 1969 – 1979.

Betyg 4: ••••

SwedishJazzlegends-Gullin

LARS GULLIN
Good day to you 1956–1964

Cd 1:Lover come back to me – So what – Lover man – Stella by starlight – Happy again – I fall in love too easily – Get happy – Night in Tunisia – Fine together – Good day to you – Just friends  – I love you – Body and soul – What´s new – The song is you – Everything happens to me – Get happy – Good day to you take 1 –  Good day to you take 2 – good day to you take 3.

Cd 2: Sweet and lovely – Aesthetic lady – The Flight – Icarus on the moon – The Knob – My old flame – Sweet and lovely – Prima vera (Manchester fog) – Decent eyes – Portrait of my pals – Gabriella – The yellow leaves´ love to the earth – Chicarones – Lars meets Jeff.

Universal music 06025274548-8/tid 77 + 78 min.

Jan Allan tp, Bengt Ernryd tp, Arnold Johansson v-tb, Torgny Nilsson tb, Rolf Billberg as ts, Allan Lundström ts,  Lars Gullin bars, Rune Falk bars, Paul Godske p, Rune Öfverman p, Claes-Göran Fagerstedt p, Lars Bagge p,  Nils Lindberg p, Rune Gustafsson  g,  Poul Gregersen b, Bengt Carlsson  b, Torbjörn Hultcrantz b, Lasse Pettersson b,  Claes Lindroth b, Björn Alke b, William Schiöpffe dr, Nils-Bertil Dahlander dr, Sune Spångberg dr, Janne Carlsson dr, Gana M´Bow bongos, Lennart Malmer flj, Salmo Sahlin  Anders Kimby  Curt Appelgren vi, Britta Lindell  Lars Brolin va, Staffan Molin cello.

Insp i Köpenhamn & Stockholm 1956–1964.

Betyg 4: ••••

SwedishJazzlegends Putte W

PUTTE WICKMAN
My inspiration 1965–1969

Cd 1: Our love is here to stay – Muh – Imagination  – I´ll remember april – I remember you – Ralph´s scalp – The man I love – I´ve got you under my skin – I hear music – I didn´t know what time it was – Opus de funk – Soft winds – Dearly beloved  – Thou swell – With the wind and the rain – I like to recognize the tune – Softly as in a morning sunrise – Frankie and Johnny – You are too beautiful – Chick-chick – There will never be another you.

Cd 2: Laura – Neta – Song of the islands – Robin´s dream – Song of the islands – Robin´s dream – Neta – My old flame – You´d be so nice to come home to  – My inspiration – Whisper not  – I got plenty of nuttin´ – My inspiration – Simon in memoriam (Blues) –  Close your eyes – Speak low – My one and only love – Misty –  Too late now – Close your eyes.

Universal music 06025276943-5/tid 72 + 74 min.

Putte Wickman cl, Frank Corvini  Weine Renliden  Jan Allan  Luciano Mosettit p, Christer Torgé  George Vernon  Torgny Nilsson tb, Olle Lindh btb, Arne Domnérus  Leif Hellman as  cl, Claes Rosendahl ts  flj, Harry Bäcklund ts, Ulf Andersson ts, Erik Nilsson bars, Rune Gustafsson g, Leif Asp kyrkorgel, Reinhold Svensson p, Nat Pierce p, Sture Nordin b, Pär Grip b,  Eddie Jones b,  Göran Pettersson b, Palle Danielsson b, Robert Edman dr, Sonny Payne dr.
Insp i Stockholm 1965–1969.

Betyg 4: ••••

Den stora och omfattande musikjätten Universal har med dessa dubbelcd-skivor gjort en rejäl satsning på svensk musik med förtjänstfullt producentskap av Jan Bruér. Musik med svenska legender varav några spår är outgivna tidigare.

Jazzifierad populärmusik när det gäller Domnérus och mer tidstypisk amerikainspirerad jazz från de två övriga. Samtliga anförare har ett förflutet vid Topsy Lindbloms Nalen där Putte Wickman ledde en ensemble och Arne Domnérus en annan i vilken för övrigt Lars Gullin ingick.
Även om nu inte klassiskt vordna Nalen avtecknar sig i musiken så är detta musik utförd med djup personlig känsla och affektion samt kraftfull musikalitet. Svensk jazzmusik när den var som bäst i respektive epok.

Inspelningarna med Domnérus ger grundliga prov på denne genialiske rörblåsares mästerskap och humor. Hans fylliga ton i altsaxen är helt hans egen och lätt identifierad. Tillsammans med sina grupper tar han ordentliga tag i svenska schlager- och populärmelodier och omformar dem efter eget kynne. Något som resulterade i ett säreget lättsamt musicerande av bästa fabrikat.

I sammanhanget måste nämnas att vissa tonslingor kommer ur den vokabulär som Jan Johansson och Georg Riedel gemensamt brukade på sin tid vilket förhöjer stämningen totalt sett. Som synes av titlarna så är såväl Povel Ramel som Evert Taube och Cornelis Vreeswijk representerade liksom Lasse Dahlqvist och Jules Sylvain. Ett tema som fäster i hjärnbarken är introduktionen till Vårat gäng l där Arne Domnérus distribuerar toner som skulle kunna rubriceras som fri form. Ett oerhört intressant och musikantiskt inslag bland många andra. Musiken på Domnérussamlingen är samtidigt av det slaget med sitt trallvänliga innehåll att den säkert attraherar även icke direkta jazzvänner.

Jars Gullins specifika musik är tidigare omhuldad och utgiven i en fin serie cd-skivor av Dragon. I den aktuella samlingen finns det några få outgivna tagningar som säkert intresserar personer med sinne för kvalitativt högstående svensk jazzmusik. Gullin åstadkom på sin stora saxofon ett oefterhärmligt sound – mjukt, sinnligt och med en eftersinnande försommardramatik. Hans ton skiljer sig verkligen från samtida barytonsaxofonister där väl Gerry Mulligan och Bob Gordon låg närmast till hands vid jämförelse.

Lars Gullins tonkonst avfärdades ibland med det ringaktade epitetet Fäbodjazz vilket väl får tillskrivas den svenska avundsjukans bisarra konto. Gullins särskilda metod att komponera är även här representerad med flera skickligt utformade melodier. Bland de amerikanska melodierna måste nämnas I fall in love too easily som Gullin gör en suverän tolkning av. En melodi som han för övrigt gjorde flera inspelningar av. Den melodin är en av Gullins allra mest skimrande och inträngande balladtolkningar.  

Putte Wickman med sin svala, vårtida och lövsprickande ton i klarinetten bjuder en rad melodier ur den amerikanska visboken. Wickmans cd-skivor kallas My inspiration och titeln har hämtats från klarinettisten Irving Fazolas bekanta melodi från sent 1930-tal.

Den melodin finns med i flera versioner vilket f ö några andra också gör. Ett särskilt gripande inslag är bluesen Simon in Memoriam som utfördes vid basisten Simon Brehms jordfästning 1967. Brehm är förresten dåligt representerad på cd-skiva och är väl värd mer utrymme än vad som nu är fallet. Inkluderat i Wickmansamlingen finns också några storbandsupptagningar från en aldrig färdigställd vinyl där Beppo Grähsman stod för arrangemangen men som tyvärr hann avlida innan materialet blev helt färdigt.

En del av Wickmans material utgavs på ep-skivor och bör tills nu ha varit svåråtkomliga. De här tre cd-kollektionerna anbefalles oförbehållsamt och bör väl finnas i de flesta hem vad det lider.

Leif Wigh

Annonser
Annonser