BoboStensonTrio

BOBO STENSON TRIO Indicum

BoboStensonTrio

Recenserad i OJ 6-12

BOBO STENSON TRIO
Indicum

Your story – Indicon – Indicum – Ermutigung – Indigo – December – La Peregrinación – Event VI – Ave Maria – Tit er jag glad – Sol – Ubi caritas
ECM 2233/Naxos/tid 69 min
Bobo Stenson p, Anders Jormin b, Jon Fält dr.
Insp i Lugano november – december 2011.
Betyg 4: ••••

En ny skiva med Bobo Stenson Trio väcker alltid nyfikenhet och förväntningar, för även om Stenson är oerhört produktiv i olika sammanhang, så är hans egna utgåvor sparsmakade och genomarbetade. Detta gäller också i hög grad nyss släppta Indicum, vilken vilar på en gedigen lyrisk bottenplatta och skiljer sig på sätt ifrån trions förra mer expressiva cd Cantando (ECM 2008).

Frihetsgraderna ligger denna gång mer inom de melodiska ramarna i de material som gruppen bearbetar, som vanligt präglat av en bredd i referenser men med flera gemensamma nämnare inte minst stämningsmässigt.

Inledande Bill Evans komposition Your song – tillägnad den bortgångne trumslagaren Paul Motian – spelas solo av Stenson och där sätts den ljusa, förtröstansfulla grundstämning som genomsyrar plattan. Genom att trion är så samspelt kan man ha ett öppet, avspänt och generöst förhållningssätt vilket gör Indicum fylld av individuella detaljer.

De tre kollektiva spåren Indicum, Indigo, Indikon ger tre nyanser av blå stämningar, där inte minst Jon Fälts subtila markeringar ger utrymme och vidgar de melodiska rummen. Anders Jormins jordnära och stadigt förankrade basspel både ger en solid grund men ankrar också upp för lyriska utflykter påtagligt i de egna kompositionerna December och Sol.

Sol ger talrika exempel på det personliga filigransarbetet, där Fälts inledande försynta ”knastrande” fångas upp av Jormins lätt atonal astråkspel som efterhand briserar i en varm melodisk heltäckning av de övriga för att i slutet tonas ned och ”slockna”.

I flera av spåren finns en stark anknytning till folkmelodiska tongångar med både nordiska utgångspunkter som Nielsens lättsamma och optimistiska Tit er jag glad, den strama  Ave Maria och den lätt vemodiga Ubi caritas av  norrmannen Ola Gjeilo och latinska element som i La Peregrinación. En mycket handfast tolkning av Wolf Biermanns välkända Uppmuntran (Ermutigung) gör här skäl för sin titel.

Stor musik i det lilla formatet, präglat av koncentration och närvaro. Det är några av kännetecknen för Bobo Stenson Trio.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser
array(11) { [0]=> int(54735) [1]=> int(54790) [2]=> int(54566) [3]=> int(54787) [4]=> int(55149) [5]=> int(54731) [6]=> int(54382) [7]=> int(51323) [8]=> int(54880) [9]=> int(50803) [10]=> int(54968) }