DUKEELLINGTONTREASURYSHOWS

DUKE ELLINGTON The treasury shows volume 16

DUKEELLINGTONTREASURYSHOWS
Recenserad i OJ 6-12

 

DUKE ELLINGTON
The treasury shows volume 16
Cd 1: (Theme) Take the A-train & Broadcast Intro- Just sittin’ and A-rockin’ – (Theme) Take the A-train – 9.20 Special – Frustration (1) – Ellington bond promo – Jenny – Dancing in the dark (Kay Davis vo) – Crosstown – Passion flower – Bond promo – Victory drive (Joya Sherrill vo) – Get on board, little children  (The Mellotones vo) – (Theme) Take the A-train & broadcast return – Black, brown and beige: Come sunday & Light – Ellington bond promo – 11.60 PM (Joya Sherrill vo) – Tell it to a star – I ain’t got nothin’ but the blues (Al Hibbler & Kay Davis vo) – Cotton tail – Waiting for the train to come in – Star spangled banner & broadcast closing – Subtle slough – Main stem – Bakiff

Cd 2: (Theme) Take the A-train & broadcast intro – Walking with my honey – Jack the bear – Autumn serenade (Joya Sherrill vo) – Ellington bond promo – Tell it to a star – Hey Diddle Diddle (The Mellotones vo) – I can’t begin to tell you – How deep is the ocean – The wonder of you (Joya Sherrill vo) – Victory drive (Joya Sherrill vo) – As long as I live & broadcast closing – Take the A train – Interview with Duke Ellington – The canteen bounce – Perdido – Interview with Duke Ellington – Hayfoot, strawfoot – Don’t get around much anymore – Interview with Duke Ellington – A slip of the lip (Can sink the ship) – Things ain’t what they used to be – Interview with Duke Ellington – Ring dem bells – Moon mist – C jam blues – It don’t mean a thing – Tonight I shall sleep – Ring dem bells – Don’t get around much anymore – Things ain’t what they used to be

D.E.T.S. 903 9016 (Storyville)/Plugged
Betyg 5 •••••

Under åren 1945–46 arbetade Jerry Valburn som inspelningstekniker på ABC Studios i New York och hade tillgång till unikt inspelat material från de flesta av Duke Ellingtons radioutsändningar där. De blev så småningom en serie om hela 48 lp. Dessa har varit dygripar för Ellingtonentusiaster sedan 80-talet.

På 90-talet kom samma inspelningar ut på cd med bättre ljud och mer utrymme på skivorna, vilket medgav två halvtimmesshower per cd, ibland även med utfyllnadsmaterial från andra inspelningstillfällen från 40- och 50-talen.

Efter Valburns död 2010 fortsätter danska bolaget Storyville utgivningarna som dubbel-cd och man är nu framme vid vol. 16. Det återstår 14–15 album.

Dessa två cd är huvudsakligen från november 1945, strax efter krigsslutet, vilket vi påminns om under programmens gång: Den patriotiske Ellington propagerar för s k Victory bonds, nyinrättade obligationer för att kompensera landet för de enorma krigskostnaderna och bidra till att reparera mänskliga och materiella skador efter andra världskriget.

Även några av numren som spelas anknyter till det patriotiska temat: Victory drive (med sång av Joya Sherrill), A slip of the lip (Can sink the dhip) och nationalsången Star spangled banner.

1945 var ett bra Ellington-år. Standards som Take the A-train, Don’t get around much anymore, Cotton tail och Jack the Bear finns givetvis med, men även mer sällan hörda Frustration som The Duke skrev för barytonsaxofonisten Harry Carney samt Crosstown och Waiting for the train to come in, där Johnny Hodges får stort utrymme.

På den första Treasury Broadcast-showen (10 november 1945 och utsändning nummer 30) medverkar den gamle stallbrodern, trombonisten ”Tricky Sam” Nanton, i den andra, en vecka senare, är han inte längre med eftersom han drabbats av ett slaganfall. Han ersattes av Wilbur de Paris. I den senare showen tillkom basisten Oscar Pettiford (i stället för den något anonyme Lloyd Trotman) som solist i Jack the Bear.

”Utfyllnadsmaterialet” är några nummer från Hurricane restaurant 1943 i en tid då amerikanska musikerförbundet förbjöd sina medlemmar att göra kommersiella inspelningar, vilket alltså inte gällde inspelningar avsedda för de amerikanska styrkorna.

I det 24-sidiga häftet tackar Jerry Valburn den legendarisek teknikern Jack Toweers och alla övriga som hjälp till med att sammanställa serien. Dessa ”credits” är också en katalog över Ellington-världens förnämsta experter i ämnet så man känner sig vara i trygga händer.

Jens Lindgren

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54735) [1]=> int(50803) [2]=> int(54715) [3]=> int(54731) [4]=> int(54382) [5]=> int(51323) [6]=> int(54790) [7]=> int(54566) [8]=> int(54787) [9]=> int(54707) [10]=> int(54541) [11]=> int(54639) }