FattigfolketPark

FATTIGFOLKET Park

FattigfolketPark

Fattigfolket
Park

Pfaueninsel park – Brentanopark – Barnim park – Hesperides park – Lohrpark – Mauerpark – Tierpark – Innocentia park – Marienberg park – Grunewald – Agra park.

Ozella OZ 038 CD/tid 51 min. 3 stjärnor)

Gunnar Halle tp, Hallvard Godal ss  bcl  cl, Putte Johander b, Ole Morten Sommer dr.
Insp i Göteborg och Oslo 2010.

   Betyg 3: •••

Fattigfolket är hemmahörande i Norge och har uppenbarligen snöat in på ett antal europeiska parker av titlarna att döma. Musiken är stillsam och reflektiv och ger ingen upplysning om varför gruppen kallar sig för Fattigfolket. De behöver de inte åtminstone vad musikkunskap anbelangar.

Där fattas intet. Tvärtom. Gunnar Halles trumpetspel är inåtvänt och böjligt. Melodiska stämmor förekommer under solona och Hallvard Godalls klarinettspel under trumpetsolona är mycket vackert och känsligt utfört. En rad melodipresentationer är unisont utförda med försiktiga kommenterade insatser av bas och trummor. Ibland får man intrycket att Gunnar Halle frambringar toner inspirerade av Tomasz Stankos specifika sätt att trumpeta.

I flertalet parker råder ett lugn, men i Tierpark är det dock litet mera oro och rörelse med ett fint sopransaxsolo. Huvudintrycket av denna cd är att musiken utspelas i skymningen då barnen och deras anförvanter lämnat parkerna. Kvar finns endast begagnade och sönderrivna tidningsrester som sakta föses fram av kvällsbrisen och på en bänk i dunklet under ett träd – Fattigfolket.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(11) { [0]=> int(54305) [1]=> int(54013) [2]=> int(54329) [3]=> int(54382) [4]=> int(50803) [5]=> int(51323) [6]=> int(54209) [7]=> int(54325) [8]=> int(54566) [9]=> int(54353) [10]=> int(54541) }