Göran Strandberg Trio: Mevlana

Text: Leif Wigh
Tolv kompositioner varav tio utförda av Göran Strandberg samt en av Steve Swallow och en av Mike Gibbs.  Titeln på albumet Mevlana är också det femte spåret på skivan. Mevlana Rumi var en poet och mystiker som levde på tolvhundratalet. Det måste finnas ett specifikt intresse hos Göran Strandberg som letat fram en person från så avlägsen tid för att namnge den nya skivan. Men om inte minnet sviker så är Göran Strandberg kunnig i lyrik från fjärran tider och kulturer.  Men musiken är inte byggd på vare sig osmansk eller arabisk tonkonst. Utan är nog helt och hållet den fine pianistens egna slingor på klaviaturen. Även Steve Swallows komposition Falling Grace och Mike Gibbs Sweet Rain är formade som komna ur Strandbergs specifika fatabur. Göran Strandberg är som bekant en framträdande person i den fina grupp av pianister som hörs på svenska idag. Hans anslag på klaviaturen varieras på…

Låst artikel, prenumerera för att se hela

Prenumerera

Fakta

Göran Strandberg Trio: Mevlana
Resonansium Records (resonansium.com)
Göran Strandberg p, Svante Söderqvist b, Peter Danemo dr. Insp. Stockholm, maj 2021.
Annonser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterat

Annonser