Holmström & Jardemark Quartet: Blue Age

Holmstrom.Jardemark

Holmström & Jardemark Quartet: Blue Age
Guitarland records GLRCD 003 / Tid: 53 min.
Gilbert Holmström ts, Rolf Jardemark g, Peter Janson b, Anders Kjellberg dr. Inspelad i Göteborg sept–dec 2014.

Kvartetten rullar direkt i det första numret ut en strävhårig matta av salta toner. Med en vind som friskar i och fyller Gilbert Holmströms lur med de visionära toner som präglar hans musikantskap. Inför kvartettens musik kan man öppna sina öron utan misstankar om att bli blåst på vare sig konfekt eller jazzig perfektionism. Gilbert Holmström trålar sig genom de olika skalor som kompositionerna består av. Något som låter lyssnaren ta del av den kunskap som vidlåder hans särskilda tonbildning och specifika indelning av musikens sekvenser. Han är en tydlig musikant bland de saxofonmästare som rör sig på den geografiska yta som benämns Sverige.

Till detta rör Rolf Jardemark sig fritt med bitska gitarrtoner, klart riktade mot det uppkomna tillståndet. Han är snabb på strängarna. Fingrarna flyter flinkt över instrumenthalsen. Vackra klangbilder skapas i såväl solon som ensemblespel. Rolf Jardemark är som bekant känd i jazzens specifika värld utanför nationsgränserna i skolans kartböcker. Visste man inte det tidigare så ger den här cd-skivan en mycket fin bild av det förhållandet. Peter Jansons basspel har en lättsam tyngd och fascinerande stabilitet. Ett melodiskt och rytmiskt spel utan att slumpen får gripa in och störa regelbundenheten. Där finns också en obönhörlig framåtlutad kraft med svängigt häng. Anders Kjellbergs trumspel har också den obönhörliga kraften framåt. Han demonstrerar ett språkligt spel och talar välartikulerat utan stress och brådska. Hans spel, liksom de tre kollegernas löper imponerande parallellt oavsett tempo. Det går väl inte att dölja att nedtecknaren av dessa rader tycker om musiken på denna fint producerade cd där Holmström står för åtta kompositioner och Jardemark resterande två.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54541) [1]=> int(54790) [2]=> int(54715) [3]=> int(54382) [4]=> int(54566) [5]=> int(54731) [6]=> int(54639) [7]=> int(54787) [8]=> int(54707) [9]=> int(51323) [10]=> int(50803) [11]=> int(54735) }