SaliBambraNY

SALIBAMBRA SaliBambra

SaliBambraNY

SALIBAMBRA
SaliBambra

We can´t be lovers for life – Salvation – Turning of all sounds – Kanske – Science of me.

Egen, osignerad inspelning/tid 29 min

Nana Pi Aabo Larsen ts, Rasmus Nyvall ts  cl, John Venkiesh p, Christoffer Csanady-Lindblom b, Jimmie Emmoth dr, Mirjam Ekespong vo,  Jenny Nilsson vo.
Okänd inspelningsplats 30 januari 2011.

   Betyg 3: •••

Det här verkar vara en cd mer tänkt som promotion än för kommersiell utgivning i den begränsade skivhandel som finns kvar för att tillfredsställa en osäker marknad. Och den här cdn förefaller vara nummer 56 av totalt 70 exemplar. Det lilla konvolutet är vackert handgjort. Tycker mig ha hört detta tidigare. Men då ifrån andra grupper med det gemensamt att de träffats på någon musikskola i landet.

Musiken är inte särskilt märkvärdig och upplevs inte som helt färdig. Men gruppens medlemmar har säkert inspirerande stunder tillsammans. Och det förefaller som om ett liveframträdande vore att föredra än avlyssnandet från ett fonogram.

Ibland glimtar saxofonisterna till i korta stunder innan initiativet tas över av sångerskorna. Basisten har annars en framträdande funktion. Och i ett nummer hörs pianisten ta
ordentlig ton.

Musiken är oavsett komposition likvärdig och det är svårt att skilja den ena från den andra.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(11) { [0]=> int(54382) [1]=> int(54566) [2]=> int(54880) [3]=> int(50803) [4]=> int(55149) [5]=> int(54787) [6]=> int(54790) [7]=> int(54968) [8]=> int(54731) [9]=> int(51323) [10]=> int(54735) }