Ingrid Laubrock: Contemporary Chaos Practices

24

Intakt (Naxos)
Ingrid Laubrock ts, ss, Mary Halvorson g, Kris Davis p, Nate Wooley tp + orkester. Insp. New York, december 2017.

Titeln på saxofonisten Ingrid Laubrocks mastiga utgåva med en ensemble bestående av 47 musiker, 4 solister anförd av två dirigenter ger tydlig fingervisning om vad som kan förväntas. Samtidigt finns en mycket genomtänkt struktur vad gäller de orkestrala arrangemangen, där exakthet och precision ställs mot fritt improviserade. Och det är just på de mötespunkterna, där varje part behåller sin särart, som Laubrocks kompositioner visar sin styrka. Ensemblespelet dominerar, där olika sektioner (stråk, brass, kör) varierat kombineras med solisterna. Referenserna är många och det finns drag av Stravinskij i rytmik, Penderecki och Górecki vad gäller intensitet och stämningslägen på den orkestrala sidan. Vad gäller de improviserade delarna hörs influenser från Ligeti, Xenakis samt Butch Morris, George Lewis och inte minst Anthony Braxtons arbetssätt. Titelverket är indelat i fyra delar, vilka sinsemellan har olika karaktär och där respektive solist fritt möter de strukturerade inspelen. Ibland genom att plocka upp och modifiera temat, inducera motsatsen eller genom att helt gå sin egen väg. Det senare präglar Mary Halvorsons sfäriska och elastiska gitarrspel, både Laubrock och trumpetaren Nate Wooley söker motsatser i sina improvisationer. Pianisten Kris Davis arbetar över hela skalan från expressivt markerande till impressionistisk följande framförallt påtagligt i den avslutande fjärde satsen. Davis har också en ledande roll som solist i Vogelfrei, skivans andra komposition, där orkestern i olika sektioner rör sig runt hennes varierade och utmanande pianospel. Ett stycke som har en mystisk grundstämning, där kören förstärker den eteriska atmosfären. Sammantaget är Contemporary Chaos Practices ett ambitiöst verk, inte helt lätt att ta sig an utan kräver både tid, fokus och initial dosering för att fullt ut komma till sin rätt. Men då det finns mycket att hämta för den öppne lyssnaren.

Ulf Thelander

Annonser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterat

Annonser
array(12) { [0]=> int(54787) [1]=> int(54566) [2]=> int(51323) [3]=> int(54968) [4]=> int(54382) [5]=> int(55161) [6]=> int(54790) [7]=> int(55149) [8]=> int(54880) [9]=> int(50803) [10]=> int(54735) [11]=> int(55167) }