Bild på Ira Mogilevski nya album

Ira Mogilevsky – Nybakat!

Bild på Ira Mogilevski nya album

Recension från OJ # 5 – 2008

Lockelsen att inventera något äldre svensk musik för att sedan arrangera den efter eget behov har även pianisten Ira Mogilevsky nu känt av. Född i Ryssland växte hon senare upp i Israel för att numera vara verksam i Sverige. Den svenska visan och folkmusiken var sannolikt ett exotiskt område att inventera för henne. För i den utförda musiken på den nya cdn märks inspiration och glädje vad gäller såväl arrangemang som utförande. Vid sin sida har hon den skicklige saxofonisten Björn Dahlberg som verkar inspirerad av instrumentkollegan Jonas Knutsson. Han rör sig snabbt genom tonföljderna fint uppbackad av basisten Markus Hängsel och estlandsfödde slagverkaren Vlad Nedelin. Sara Niklasson sjunger med brett fördrag litet dröjande med vemodiga nyanser sig igenom Härlig är jorden och Limu, limu, lima som
f ö arrangerats av Björn Dahlberg. Med sitt välbekanta och väl valda melodimaterial samt skickliga genomförande borde den här gruppen med sin trevliga cd nå en stor lyssnarkrets

Ira Mogilevsky
Nybakat!

Fjäriln vingad syns på Haga – Kristallen den fina – Midsommar i Lingbo – Härlig är jorden – Det är en ros utsprungen – Nu grönskar det – Limu, limu, lima – Sisespett – Vårvindar friska – I himmelen, i himmelen.
Mindoors Music MM001/tid 48 min)

Björn Dahlberg as ss cl, Ira Mogilevsky p, Markus Hängsel b, Vlad Nedelin dr, Sara Niklasson vo  (4,7) fiol (3,9). Insp i Stockholm i maj 2007.

Annonser
Annonser
array(10) { [0]=> int(54329) [1]=> int(54013) [2]=> int(54325) [3]=> int(51323) [4]=> int(54541) [5]=> int(54209) [6]=> int(54382) [7]=> int(54305) [8]=> int(50803) [9]=> int(54353) }