JesperLovdalGunterBabySommer

JESPER LØVDAL/GÜNTER BABY SOMMER Jesper Løvdal/Günter Baby Sommer / LOVEDALE Green sounds

JesperLovdalGunterBabySommer

Recenserad i OJ 4-12

JESPER LØVDAL/GÜNTER BABY SOMMER
Jesper Løvdal/Günter Baby Sommer

Real tartare – First movement – Maultrommel – Voice from beneath – Billy Strayhorn – Bird call – Story – Fight of the flutes – Second movement – Let’s continue – Goodbye
ILKmusic ILK 188CD/ilkmusic.com

Jesper Løvdal ts bars cl fl, Günter Baby Sommer dr mungiga. Insp i Danmark feb 2011.

Betyg 3:•••

LOVEDALE
Green sounds

Trains and bone and planes – On track, off time – Beneath the blues – Landscape – Suite green – Mefludica – Play – Wogram avenue – Green exit

ILKmusic ILK 187CD/tid 48 min.

Nils Wogram tb melodica, Jesper Løvdal ts cl fl, Jacob Anderskov p wurlitzer, Anders Mogensen dr.
Insp i Danmark 2011.

Betyg 4:••••

Den danske saxofonisten mm Jesper Løvdal presenterar här sin musik i två olika uppställningar. Fast även om Løvdal kanske är huvudperson i båda dessa produktioner, så är anslaget i båda kollektivt.

I Lovedale improviserar man ofta gemensamt och musiken krediteras också till hela gruppen, inte någon enskild musiker.

Duon med Günther Baby Sommer anger inte någon kompositör alls även om Billy Strayhorn låter som den innehåller några melodifragment lånade av Ellington/Strayhorn. Man får anta att musiken på albumet skapats gemensamt eller att den tillkommit i stundens ingivelse.

Av dessa två plattor tycker jag bäst om den med gruppen Lovedale. Man hittar ett udda och fräscht sound med Anderskovs förvrängda och spräckiga elpiano. Och avsaknaden av basist skapar en öppen och fri ljudbild.

Duon med Sommer hade jag förväntat mig mer av, men jag tycker inte riktigt att man hittar någon riktning i musiken. Det blir överraskande snällt och försiktigt.

Günther Baby Sommer (1943-) är en av den fria tyska jazzens pionjärer och nära associerad med musiker kring skivbolaget FMP. Med Løvdal spelar han exakt och strukturerat, aningen återhållet. Løvdal sprider ut sitt spel över flera instrument, kanske för att skapa variation i en begränsad sättning. Men resultatet blir något ofokuserat. Två duktiga musiker som borde inspirerat varandra till mera intensiv musik.

Intensivt är det däremot i gruppen Lovedale. Jacob Anderskov spelar akustisk piano bara på ett par spår och då låter det preparerat. Även el-pianot låter manipulerat på något sätt, eller också är det en elektronisk förvrängning via någon effektpedal.

Slutsumman blir i alla fall ett rått och ”rockigt” ljud som skapar en intressant grund för ett tämligen fritt improviserande från Nils Wogram och Løvdal. Bara momentant blir Wograms spel en uppvisning av hans ansenliga tekniska kunnande. Løvdal påverkas här av sammanhanget till betydligt mer frisläppt spel än i duon med Sommer.

Jan Strand

Annonser
Annonser
array(11) { [0]=> int(54880) [1]=> int(54735) [2]=> int(51323) [3]=> int(54787) [4]=> int(54968) [5]=> int(54566) [6]=> int(54731) [7]=> int(55149) [8]=> int(50803) [9]=> int(54382) [10]=> int(54790) }