JonasBackmanTrioBlanaden

JONAS BACKMAN TRIO Blånaden

JonasBackmanTrioBlanaden
Recenserad i OJ 5-12

JONAS BACKMAN TRIO
Blånaden

För morgonbris – En sjöman älskar havets våg – Mitt hjärta – Fågeln pendlar över blånaden – Visa i A-moll – Plocka vill jag skogsviol – Trollmors vaggsång – Tallarna på berget –
Vem kan segla – Morgon i april – Färd.

Riverside jazzlabel RRCD 243/Border/tid 39 min

Daniel Tilling p, Johnny Åman b, Jonas Backman dr, Johanna Grüssner (1,6,7,9) vo, Fredrik Furu (3,8) vo, Nina Lassander (4) vo, Frida Andersson (11) vo.
Insp i Stockholm, ej angivet när.

Betyg 3: •••

En cd med till vissa delar förförisk musik. I första hand då de instrumentala numren där musikanterna tar ut svängarna på klassiskt jazzvis. Daniel Tilling demonstrerar ett fint och insiktsfullt pianospel i både solon och som ackompanjemang till sångarna.

Han lägger fina harmoniföljder lättsamt men med behaglig kraft. Hans händer rör sig i instrumentets mellanregister som klingar väl av det fina anslaget. Bredvid sig har han basisten Johnny Åman som väl ansluter till melodiken och rytmen oavsett om den utförs i tre- eller fyrtakt. Lika säkert samarbetsvillig är Jonas Backman vid trummorna. Det humoristiska triospelet lyfter hela produkten till en intressant nivå.

Av de sjungande deltagarna fångar Johanna Grüssner intresset i något högre grad än de övriga. Men både Nina Lassander och Frida Andersson bidrar med välklingande insatser. Fredrik Furus inslag befinner sig däremot litet utanför genren och tappar därför något i intensitet.

Som helhet noteras att tilltaget att spela sånger ur den finlandssvenska traditionen och som en gång sjöngs i folkskolans lägsta klasser är tilldragande och fascinerande. Det var länge sedan de avhördes och kommer säkert att locka till lyssnande hos en större publik.

Leif Wigh

Annonser
Annonser