JosefErikaFloods

JOSEF & ERIKA: Floods

JosefErikaFloods
Recenserad i OJ3-11

JOSEF & ERIKA
Floods

Blow life in my soul – Roller Coaster – Silence – Floods cover my ankles – My own – Fight and day – Unpack your heart – The roar – Low tide.

Hoob records Hoobcd 22/tid 37 min

Emil Strandberg tp, Ayman al Fakir valthorn, Sami al Fakir tuba, Erika Agnell cittra  orgel  p  perc  vo, Josef Kallerdahl b  perc  vo, Qarin Wikström vo.
Insp i Stockholm i augusti 2010.

•••

Josef och Erikas musik svävar etikettlöst runt i tillvaron. Båda medverkar på skilda håll i olika grupper med mer typifierad musik. Den musik de båda ger prov på här rullas upp ifrån världens alla hörn. Inledningsvis ges intryck av en blandning av country och folkmusik.

I andra sammanhang låter det som om gamla Frälsningsarméns sånger ligger till grund för uttrycket. Men också ett orientaliskt eller asiatiskt särdrag framträder i en melodi. Måhända beror det på blåsartrion att denna tanke uppkommer under åhörandet. Musiken med sin rubrik skulle kunna ha uppkommit efter de katastrofala händelserna i Japan eftersom texterna till viss del handlar om miljön och förstörelsen av densamma.

Grundelementet i musiken i sin helhet känns som om en sorg, en viss förstämning uttrycks av de båda och medmusikerna. Det är förbluffande att både Josef och Erika rör sig över så vida musikaliska fält. Hur hinner de spela och sjunga i en rad olika grupper och samtidigt komponera meningsfull musik och författa texter till tonerna? 

Som bekant är Josef Kallerdahl en betydande jazzbasist som här ger prov på andra toner än i det specifika jazzsammanhanget.

Och i varje melodi förändras Erikas röst för att lyfta fram egenarten i de olika tonerna. Det här är en cd man bör lyssna till, om inte annat i relation till de andra musikformerna de två representerar.

Leif Wigh

Annonser
Annonser