KarinHammarChrisJenningsIngridJensenPatrickGorague

KARIN HAMMAR / CHRIS JENNINGS / INGRID JENSEN /PATRICK GORAGUER Land

KarinHammarChrisJenningsIngridJensenPatrickGorague
Recenserad i OJ 5-12

KARIN HAMMAR /CHRIS JENNINGS/INGRID JENSEN /PATRICK GORAGUER
Land

Episod 1-5 – Fugitive – On my line – Koral – Clueless – Following the land – As good as new – 75013 – Fofoquera.

Skip Records SKP 9110-2/Plugged/tid 46 min.
Ingrid Jensen tp, Karin Hammar tb, Chris Jennings b, Patrick Goraguer dr. Insp i Malmö i augusti 2011.

Betyg 3: •••

En intressant grupp som spelar litet inåtvänd molltonad musik. Kompositionerna är samtliga komna ur gruppmedlemmarnas fatabur och har genomgående en viss likhet. Den instrumentala skickligheten kommer särskilt till uttryck i det tredje stycket. Där visar alla fyra vilken kunskap och uppfattning de inhämtat genom att spela i olika nutida sammahang.

Dessutom klingar trumpeten och trombonen väldigt fint tillsammans, tätt sammanvävda som de båda är.

De broderar känsligt men med raka spänstiga drag sina toner runt varandras formuleringar. Jennings raka, känsliga basspel ibland i starka ostinatopassager passar alldeles utmärkt som ett slags bogspröt i sammanhanget.

Till detta lägger Goraguer fina inpass på sina trummor. Det framgår även med önskvärd tydlighet att Hammar och Jensen känner varandras utspel väl vid denna tid.

Det finns ingen som helst tvekan i kommunikationen dem emellan utan de frågar och svarar snabbt på tilltalen från kollegan. I vissa partier spelar Ingrid Jensen alldeles bländande med en rytm där tonerna studsar fram. Plötsligt avbruten av Karin Hammar som på intet sätt ger vika inför det högre belägna instrumentets särdrag. En cd som man bör ge sig tid att lyssna till!

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(14) { [0]=> int(54382) [1]=> int(50803) [2]=> int(54566) [3]=> int(51323) [4]=> int(54541) [5]=> int(54639) [6]=> int(54715) [7]=> int(54787) [8]=> int(54878) [9]=> int(54731) [10]=> int(54790) [11]=> int(54735) [12]=> int(54880) [13]=> int(54707) }