Karl Wallmyr: Och bara vind

Eken musik
Karl Wallmyr tp, Aleander Ivarsson cl, Rui Hallvares Andrade Paes p, Hannes Jonsson b, Thomas Sandström dr. Inspelad 27 april 2017.

Sex kompositioner av trumpetaren Karl Wallmyr. Sex stycken med mjuk viskaraktär. Och som påminner något om trubadurers musik från 1930–40-talen. Men med den skillnaden att här förekommer improvisationer och fint formulerade stämmor exekverade av de två blåsarna. I några partier samtalar pianisten försiktigt med slagverkaren. Därefter tar basisten tag i tempot varvid piano och trummor ökat intensiteten i sina respektive insatser. Så träder klarinetten in och dämpar kampen innan den själv flyter ut i ett snabbt rörligt spel företrädesvis i det högre registret. Karl Wallmyr själv har en ton i sin trumpet som närmar sig flygelhornets. En mjuk lätt, rund sofistikerad ton som givetvis förstärker stämningen i kompositionerna. Väl anpassad är Alexander Ivarsson med klarinetten. Liksom pianisten Rui Hallvares Andrade Paes vars omväxlande tangentbehandling tillför en vacker klangvärld. Basisten Hannes Jonsson och Thomas Sandström vid slagverket övertygar i samspelet med de övriga. Musiken är genomgående vacker, personligt färgad utan att vara smeksamt sentimental. Istället kan man nog uppfatta den som resolut med ett genomarbetat idiom som uppfylls av de fem musikanterna. En typ av musik som idag är ovanlig och därför värd att lyssna till. Vid avlyssnandet förkommer inte sällan undringar över var Wallmyrs musik egentligen har sitt ursprung?

Leif Wigh

Annonser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterat

Annonser