KurtJarnberg HelandeToner

KURT JÄRNBERG TRIO WITH RUTH Å JÄRNBERG Helande toner i lätt jazztappning och poesi – live

KurtJarnberg HelandeToner
Recenserad i OJ 5-13

 

KURT JÄRNBERG TRIO WITH RUTH Å JÄRNBERG
Helande toner i lätt jazztappning och poesi – live.

Beautiful love – Sophisticated lady – Mitt eget land – You must believe in spring – Sometimes I feel like a motherless child – Nancy – Glitterögon – Ingen ingenting – Like a dream – East of the sun – Star dust – Quiet now – Blomstertröst – I fall in love too easily.

KRJCD 05/Plugged records/tid 70 min.
Kurt Järnberg tb vtb, Reidar Knudsen p, Thomas Jutherström p (12-14), Lars Ekström b, Leif Norberg b (12-14), Ruth Å Järnberg vo.
Insp i Bollnäs och Gävle.

Betyg 2: ••

Man törs väl utnämna trombonisten Kurt Järnberg till något av en svensk jazzlegend (läs intervjun i OJ nr 2/2013). Han har under karriären spelat med många stora jazznamn och band. Men numera dväljs han mer eller mindre dold i Mellansveriges skogsbälten.

I textkonvolutet framgår att han alls inte är nöjd med jazzmusikens utveckling. Han är inte direkt förtjust i att unga musiker får stor plats. En tankegång som på sitt sätt är oense med jazzens strömningar från äldre dagar till nutid. Att musik utvecklas från en punkt till en annan är ju på intet sätt onaturligt. Det vore konstigt annars. Även om man kan, så kan man inte hålla på och tröska i den amerikanska melodiboken jämt och ständigt. Särskilt om en rad musikanter redan gjort det och gjort det bra.

Det innebär på intet sätt att Kurt Järnbergs musik är lika negativ som de ord som framträder i konvolutet. Tvärtom hans spel är lika känsligt övertygande som tidigare. Fina improvisationer och en bred tonbildning.

Likaså är de medverkande musikerna skickliga företrädare för jazzmusiken som sådan. Pianisterna Knudsen och Jutterström spelar föredömligt bra och det gör även basisterna Ekström och Norberg. Ruth Å. Järnbergs sång störs ibland av brist på renstämning, om man säger. Men gruppens stämningsmättande framträdanden i kyrkor i Bollnäs och Gävle måtte locka många jazzanhängare som likt Järnberg favoriserar musiken i den amerikanska sångboken.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(11) { [0]=> int(54790) [1]=> int(54735) [2]=> int(54968) [3]=> int(55149) [4]=> int(51323) [5]=> int(54382) [6]=> int(54787) [7]=> int(54731) [8]=> int(54880) [9]=> int(50803) [10]=> int(54566) }