LisaUllenNinadeHeney

LISA ULLÉN / NINA DE HENEY DUO FEAT OKKYUNG LEE Look right

LisaUllenNinadeHeney
Recenserad i OJ 2/13

 

LISA ULLÉN / NINA DE HENEY DUO FEAT OKKYUNG LEE
Look right

Lucid Neon – Easel – Uncoiled tint – Easel 2 – Two tales – Icon untitled – Utopian sigh

LJCD 5255 /www.lj-records.se/Naxos/tid: 51:17
Lisa Ullén p, prep. p, Nina de Heney b, Okkyung Lee cello.
Insp live på Nefertiti, Göteborg, 30 oktober 2011.

Betyg 4: ••••

Duon Lisa Ullén och Nina de Heney har länge tillhört något av det mest intressanta på den svenska frimusikscenen. De har också framträtt som solomusiker och imponerat stort i kreativitet när det gäller att utforska instrumentens förborgade klangvärldar.

På denna skiva, som är en upptagning från jazzklubben Nefertiti, medverkar också cellisten Okkyung Lee, bördig från Korea men bosatt i Berlin. Utökad till en trio blir denna improviserade ”strängamusik” i det närmaste fulländad. Sättet som de trakterar sina instrument på har bl a sitt ursprung i den experimentella konstmusiken, med prepareringar och okonventionella speltekniker etc.

Men denna musik skulle aldrig låta som den gör utan den fritt improviserande musikerns intuitiva förmåga att snabbt kunna reagera på det musikaliska förloppet. Det handlar om att lyssna och göra det som känns rätt i stunden. Här har två olika traditioner, en från konstmusiken och en från jazzen, förenats till musikform som verkligen känns levande.

Denna musik är inte insmickrande och lättillgänglig. Den bjuder på motstånd och kräver något av lyssnaren, ett ställningstagande. Och det är väl i detta avseende som man kan påstå att den fria improvisationsmusiken är politisk i någon mening. I en samtid då ”ytan” ofta är viktigare än innehållet är det befriande att få höra denna musik.

Roger Bergner

Annonser
Annonser