Lisa Ullén Quartet: Borderlands

Ullen

Disorder 04 / www.disorder.se / Tid: 53 min.
Lisa Ullén p; Mats Äleklint tb, elektronik, Nils Ölmedal b; Andreas Axelsson dr. Insp. i Stockholm, 5 jan 2015.

Lisa Ullén är en mångsidig musiker och kompositör som förgyllt den svenska frimusikscenen under många år nu. Hon har en klassisk bakgrund, vilket hörs i hennes nyansrika pianospel, som också rymmer ett högst personligt jazzspel. Erfarenheterna från konstmusiken och i synnerhet den experimentella musiken, har hon använt och utvecklat i den mycket fria musik hon spelar idag. Återigen påminns man om hur den ljudvärld som en gång skapades av ”konstmusikavantgardet” fick sin verkliga musikaliska förlösning först i friformkomponerandet som metod. Lisa Ulléns musik och komponerande är ett utomordentligt exempel på just detta och nu kommer hon med sin tredje kvartettskiva.

Det här är musik som växer fram kollektivt och utforskande, som förutsätter en grupp av lyhörda musiker med stor närvaro och perceptionsförmåga. Det klingande resultatet är följaktligen helt beroende av dessa faktorer, vilken denna skiva på ett lysande sätt befäster! Trombonisten Mats Äleklint får, med all rätt, stort utrymme och skivan är nästan en ”feature” för honom. Han är tveklöst vår främsta musiker på detta instrument, som han tycks kunna använda utan några som helst begränsningar. Äleklint trakterar också elektroniken på ett kreativt sätt, som i samklang med de akustiska instrumenten, bidrar till utveckla kompositionerna.

Men musiken är, som sagt, kollektiv och hade inte varit vad den är utan Nils Ölmedals pregnanta basspel och Andreas Axelssons frigjorda och samtidigt ändamålsenliga trumspel. Styckena är olika till sin karaktär och rör sig mellan poetiska, balladliknade stämningar, via det dynamiskt skiftande och fragmentariskt klingande, till mer jämntjocka och ”stökiga” uttryck. Missa inte denna musikupplevelse!

Roger Bergner

Annonser
Annonser