MagnusOstromSearchingJupiter

MAGNUS ÖSTRÖM Searching for Jupiter

MagnusOstromSearchingJupiter

Recenserad i OJ 3/13

 

MAGNUS ÖSTRÖM
Searching for Jupiter

The moon (and the air it moves) – Dancing at the dutchtreat – Mary Jane doesn´t live here anymore – Hour of the wolf – Through the sun – Happy and the fall – Jules and Jim´s last voyage – At the end of eternity

ACT 9541-2/Naxos/tid 57 min
Magnus Öström dr per elektronik  keyb vo, Andreas Hourdakis g , Daniel Karlsson p key, Thobias Gabrielsson elb synt.
Insp den 28 januari – 1 februari 2013 i Stockholm.

Betyg 4: ••••

Magnus Öströms debutplatta i eget namn, Thread of life (ACT 2011) var en på många sätt storslagen platta, musikaliskt och personligt förlösande på många sätt med utgångspunkt i livets sköra tråd och bräcklighet. Stark, berörande men också innovativ, öppen och framåtsträvande.

Riktningen ligger kvar, likaså öppenheten men energin och stämningslägena är annorlunda. Det är kraftfullt och ljust, vidare ramar och mer experimenterande med klanger och rytmer. Varje komposition – allt skrivet av Öström – har sin egen specifika karaktär och tema oftast med en twist eller udda vändning. Gruppen bygger omsorgsfullt upp ramverken, de melodiska strukturerna grundas ordentlig, teman läggs fast och soloinpassen integreras tydligt.

Det är väl sammanhållet och balanserat och beröringspunkterna med e.s.t är påtagliga, men också vidareutvecklade. Det är ett stort, men också mångfasetterat arv som Öström – i likhet med Dan Berglund i Tonbruket – självständigt förvaltar och omformar. Andreas Hourdakis är en intressant och variationsrik gitarrist som sällan upprepar sig och fyller väl det stora utrymme som Öströms material ger.

Thobias Gabrielsson har en i hög grad självständig roll som både kompletterar och konfronterar med sina solon respektive stämningsfyllda atmosfäriska inlägg på keyboard. Ny i gruppen är pianisten Daniel Karlsson som bl a med sina erfarenheter från gruppen Oddjob är van att arbeta i gränstrakter med bibehållen jazzintegritet.

Öström själv spelar intensivt och målmedvetet och driver med sitt karakteristiska backbeat de övriga rastlöst framåt inte minst påtagligt i avslutande At the end of eternity. Searching for Jupiter har en lång hållbarhet och är definitivt en av de mer intressanta plattorna hittills i år.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser
array(10) { [0]=> int(54209) [1]=> int(54305) [2]=> int(51323) [3]=> int(54329) [4]=> int(54382) [5]=> int(54013) [6]=> int(50803) [7]=> int(54321) [8]=> int(54325) [9]=> int(54353) }