MartinHoperTheBride

MARTIN HÖPER The Bride

MartinHoperTheBride
Recenserad i OJ 1-12

MARTIN HÖPER
The Bride

The boys in my hood – Olmed – The bride – South3/Saudade – Cilantro – Muttileinen – Eriksberg – Calibanos.

Hoob Jazz HoobCD 028/Border, tid 44 min.

Linus Lindblom ts, Jonas Östholm p, Martin Höper b, Chris Montgomery dr.
Insp i Stockholm i februari 2010.

   Betyg 3: •••

Basisten Martin Höper ger här ut sin första cd i eget namn. Som bekant har han medverkat tillsammans med en rad andra artister både vid konserter och vid inspelningar av cd-skivor.

Av de åtta kompositionerna har Martin Höper själv komponerat alla utom The bride som är utförd av David Longstreth. Musiken är i stort tillkommen under en längre sejour i New York där det aktiva musiklivet inspirerat och väckt nya tankar.

Inledningsvis attraheras man av innerligheten i musiken där Jonas Östholm vid klaviaturen är den som skickligt lägger stämningen. Snabbt följd av Linus Lindblom som med sin smidiga ton på tenorsaxen snabbt anpassar sig till vad som gäller. Östholm och Lindbloms musicerande rör sig i mjukt svepande kurvor utan farofyllda utflykter.

Till detta lägger Martin Höper stabila bastoner och Chris Montgomery mjukt kontrollerade slag på cymbalerna.

Musiken är vacker men skulle kanske ha väckt större intresse om tempona skiljt sig åt tydligare. Nu är det för få växlingar vilket på sätt och vis åskådliggör att melodiken är relativt likvärdig i de olika kompositionerna.

Kvartettens utmärkta spel gör dock att intresset trots reservationen hålls vid liv skivan igenom.

Leif Wigh

Annonser
Annonser