MathiasEickSkala

MATHIAS EICK Skala

MathiasEickSkala
Recenserad i OJ 4-11

 

MATHIAS EICK
Skala

Skala – Edinburgh – June – Oslo – Joni – Biermann – Day after – Epiloque

ECM 2187 / Naxos tid 42 min
Mathias Eick tp, Andreas Ulvo p, Audun Erlien b, Gard Nilssen dr, Morten Qvelid keyb, Tore Brunborg ts, Sidsel Walstad harpa.
Insp i Oslo december 2009 och januari 2010.
••••

På Skala tar sig Mathias Eick längre in på klassiska ECM domäner jämfört med förra plattan The Door (ECM 2008). Det harmoniska och ljusa står i förgrunden, långa vindlande melodislingor som långsamt byggs upp mot crescendoartade finaler där Eicks allt intensivare trumpet ständigt leder framåt. Tore Brunborg spelar rakt och linjärt, intensivt men mer kontrollerat och avvägt.

Sidsel Wahlstads harpa på några spår stärker det nordiska vemodet i stämningsläget. Slagverken har en drivande roll som tydliga tidsmarkörer, det finns en konstant puls i botten som tränger på och håller markontakten. Släktskapet med Iro Haarlas Vesper (ECM 2011) där Eick medverkade – som jag skrev om i förra numret av OJ – är påtagligt.

Dock arbetar Eick mer renodlat melodiskt och slipar av de mer eteriska och improvisatoriska elementen. På ett spår  – The day after – finns en mer sökande hållning i stil med Eicks tidigare utgåvor, vilken tydliggör bestämdheten i upplägget på Skala.

Jag tycker Eick på sin nya utgåva visar på möjligheter att vidareutveckla arvet ifrån bl a Jan Garbarek. Skala känns fräsch och i hög grad uppdaterad.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser