MichaelFormanekSmallplaces

MICHAEL FORMANEK Small places

MichaelFormanekSmallplaces

Recenserad i OJ 2/13

 

MICHAEL FORMANEK
Small places

Small places – Pong – Parting ways – Rising tensions and awesome light – Slightly of axis – Seeds and birdman – Wobbles and spill – Soft reality

ECM 2267/Naxos/tid 71 min
Michael Formanek b, Tim Berne as, Craig Taborn p, Gerald Cleaver dr.
Insp i New York december 2011.

Betyg 4: ••••

Michael Formanek fortsätter att utveckla och fördjupa arbetet med sin ytterst kompetenta kvartett som påbörjades med The rub and spare change (ECM 2011). Nya skivan Small places präglas också den av ett koncist ensemblespel, där man ligger nära varandra och jobbar med små medel vilket gör att kontraster och variationer i det lilla får stort genomslag.

Vissa stycken, exempelvis den porlande Pong påminner i sin struktur om Philip Glass’ seriala minimalism. Inledande titelspåret fungerar lite som en programförklaring, där Tim Bernes altsax vävs in i Graig Taborns repetativa pianoslingor inramade av Gerald Cleavers subtila markeringar och Formaneks vindlande basgångar. Allt är mycket tätt sammanhållet och ett spelupplägg som upprepas i Rising tensions and awesome light, men med ett betydligt högre tempo.

Avslutande Soft reality har en mera bräcklig karaktär initialt och skiftar stämningslägen ett flertal gånger framförallt styrt av Bernes rätt fria och expressiva solon. Skivans centrala stycke är den drygt 18 minuter långa Parting ways där ett var och en ges stort individuellt utrymme att fritt driva iväg, bilda allianser och bearbeta temat vilket görs på väldigt olika sätt. Här kan man tala om en kollektiv improvisation byggd på individuella samspel, där styrkan ligger i själva övergångarna.

Michael Formanek tillhör definitivt en av de mer intressanta fria ”strukturalisterna”, med en klar vision vart han vill men också en stor öppenhet och lyhördhet för vägen dit och medmusiker med samma kvaliteter och grundtänk.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54731) [1]=> int(54790) [2]=> int(54566) [3]=> int(54715) [4]=> int(54639) [5]=> int(54541) [6]=> int(54735) [7]=> int(54382) [8]=> int(50803) [9]=> int(51323) [10]=> int(54787) [11]=> int(54707) }