MwendoDawaMusic

MWENDO DAWA Music

MwendoDawaMusic
Recenserad i OJ 5-12


MWENDO DAWA
Music

Twenty 4 – Near the coast – Private room – Mwendo music – Small space – Slow theme – Scribble – Harmonic disorder – Fretful art – Awaitening world – Free point – Chaos theorem
LJ records LJCD 5256/Naxos/tid 66 min

Susanna Lindeborg p keyb laptop, Ove Johansson ts EWI laptop, Jimmi Roger Pedersen b laptop, David Sundby dr. Insp i Göteborg, 29 oktober 2011.

Betyg 3: •••

Mwendo Dawa blandar akustiskt med elektroniskt (synt, laptop och elsaxofonen EWI). Man kunde kanske tänka sig att gruppen hämtade influenser från technon och den moderna dansmusiken, men så är inte fallet (även om det finns groovebaserat material på skivan). Istället för dansgolvet tänker  jag mig att denna musik passar på konstmuseum med bilder projicerade på väggen.

Mwendo Dawas musik är komplex och  konstnärlig, och virtuost utförd. Här möts det konstmusikaliska med modern jazz och fusion. Ove Johanssons saxofonspel är karakteristiskt ettrigt med snabba löpningar. Susanna Lindeborg växlar mellan piano och syntheziser – på det senare instrumentet ägnar hon sig ömsom åt stämningsmåleri, ibland ödsligt sådant, ömsom åt högljudda solistiska utbrott.

Det finns något konsekvent över gruppens musik. De tolv låtarna är knappast slumpmässigt hopplockade för albumet, utan bildar snarare en svit, där de enskilda delarna passar in i helheten.

Jörgen Östberg

Annonser
Annonser