NordicConnectSpirals

NORDIC CONNECT: Spirals

NordicConnectSpirals

NORDIC CONNECT
Spirals

Travel Fever – Song for Inga – Earth sighs –  Castle mountain – M-oving – Yew – 66 Mike – Ballad north – Brejk ä leg

Artist share AS0097/tid 59 min

Ingrid Jensen tp  flh, Christine Jensen as  ss, Maggi Olin p  Fender rhodes, Mattias Welin b, Jon Wikan dr  perc.
Insp i New York 22–23 november 2008.

Betyg 3: •••

Nordic connect är en väl fungerande enhet med en fin social sammanhållning. Åtminstone att döma av den fina musik de producerat och som här framförs på denna cd. I sökandet efter spiralens hemligheter åstadkommer de dynamiska tronföljder och väl fungerande rytmer. Systrarna Jensen är båda skickliga instrumentalister och likaledes improvisatörer.

De har båda en modern attack i uttrycket måhända med drag av sentiment och viss känslosamhet. Båda har också fin tonbildning i respektive instrument. Maggi Olins spel på Fender rhodesklaviaturen för tankarna tillbaka till den tid då detta instrument var det dominerande tangentinstrumentet i jazz-ens värld. Men det gäller klangmässigt, för i Maggi Olins spel förekommer nutida influenser i både ensemble- och solospel. Hennes spel på pianot är meditativt och inlevelsefullt och har ganska tydliga romantiska drag. De är alla fem ytterst närvarande i det musikaliska nuet och svarar direkt på varandras tilltal. Mattias Welins ostinatospel stimulerar med en mjukt anpassad basgång bak ensemblen. Och Jon Wikan demonstrerar ett diskret spel som fint rytmiserar de olika numren.

Det här är en intressant grupp och det är märkligt att man kan finna varandra, trots geografiska avstånd, och skapa musik som kommen ur en och samma själ.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(10) { [0]=> int(54209) [1]=> int(54382) [2]=> int(50803) [3]=> int(51323) [4]=> int(54329) [5]=> int(54321) [6]=> int(54305) [7]=> int(54353) [8]=> int(54013) [9]=> int(54325) }