OLEMATTHIESSEN

OLE MATTHIESSEN Past and present

OLEMATTHIESSEN
Recenserad i OJ 6-11

OLE MATTHIESSEN
Past and present

Blue-ooze – Den gamle arrangörs blues – Drum song – Celebration – Blues l´armoise – Past and present – Night clouds – Reminiscing – To Gil & Paul – Twelve – Romer III – Traffic tribute

Stunt Records/STUCD 11022/tid 71:38 min

Ole Matthiessen p, Henrik Bolberg tp, flh, Bob Rockwell ts, fl, Lis Wessberg tb, Jesper Lundgaard b, Kresten Osgood dr.
Insp i Köpenhamn 30 – 31 aug 2010.

Betyg 4: ••••

Blues förr och nu kunde väl vara  en lämplig kategorisering av denna cd av danske pianisten Ole Matthiessen som har skrivit plattans samtliga 12 låtar. Vi anar mycken inspiration från Really the blues, Coltrane plays the blues och från budskapsjazz som vi hört den skapad av Hancock och Blakey. Mellan varven skymtar också Mingus (titelspåret).

Past and present är på många sätt ett modigt eller rentav lite riskfyllt projekt då griniga lyssnare/recensenter lätt kunde avfärda hela skivan som en onödig upprepning av musik som hörts förut tusen gånger och där kanske ”originalen” vore att föredra. Förvisso är  inget  revolutionerande nytt här men allt vittnar om stor kärlek och djup respekt för jazzmusikens olika yttringar och för dess många legendariska utövare.

Ole Matthiessen har i texthäftet på ett förtjänstfullt sätt kommenterat de olika låtarna och dess tillkomst. Samtliga medverkande musiker hör till den absoluta gräddan av danska jazzmusiker och ingen förtjänar väl egentligen att lyftas fram före någon annan. Jo, mångsidiga trumfenomenet Kresten Osgood. Och måhända också ”importen” Bob Rockwell, dansk sen 30 år, som stundtals briljerar stort med ”soundsheets” på Coltranevis.

I texthäftet funderar Matthiessen över  kompositioner och  dess möjligheter att inspirera  musiker i deras improviserande. Ett kul grepp i detta sammanhang : Stoppa cdn i din dator och du får upp en pdf-fil med musiken i noterad form!

Jag gillar den här plattan. Jag älskar den här sortens musik och jag tycker om utförandet här. Past and present kommer tveklöst att hamna i min skivsamlings topp-hundra avdelning!

Stig Linderoth

Annonser
Annonser