oskarschonning-puerto.jpg

Oskar Schönning – Puerto

oskarschonning-puerto.jpg

Recension från OJ # 6 – 2008

Puerto är Oskar Schönnings tredje platta – denna gång på eget bolag – är i linje med föregångarna fylld av eleganta och sirliga kompositioner i genomtänkta arrangemang. Det är genomgående melodiskt, sparsmakat och renodlat, där kvartettformen än tydligare lyfter fram gruppens personliga och på ytan anspråkslösa profil av ”kvartersorkester”. Begreppet indiejazzband har ibland tillmätts gruppen, mer avseende attityd än uttryck vad gäller stil och influenser. När jag lyssnar på Puerto så känns det mer som gruppen lagt sig på redden än ankrat upp i någon speciell ”jazz hamn”. Man är öppen åt alla håll och det finns ett påtagligare släktskap med musiker som exempelvis Hans Appelqvist och Erik Enocksson – vilka båda på olika sätt arbetar med illustrativ- och filmisk musik – än direkta jazzreferenser. Det enkla och reducerade tar både plats som i inledande Eira där tumpianot ger en afrokaribisk touche men även lämnar utrymme som på titelspåret där Jonas Östholms pianospel tar god tid på sig. Det finns ett vemod i flera av kompositionerna som exempelvis den elegiska Molly och den avslutande A kind of farewell, inte minst förstärkt av Nils Bergs återhållna klarinettspel. Några stycken har en bruten och oregelbunden metrik, där Sebastian Voglers markerande spelsätt får blomma ut och det är här man närmast kommer ett ”jazzigt” förhållningssätt samtidigt fritt och bundet i colemanska former. Hilly billy är har en rytmisk rundlagdhet, en klassisk boogie-woogie botten, men som inte förlöses och därför blir något annat i slutändan. Det finns många vägar in i Oskar Schönnings obeständiga musik, vilken gör Puerto till en av årets mer intressanta släpp och där klyschan ”less is more” faktiskt har täckning.

Eira – Faustine – Puerto – Ayomi – Molly –
Fernande – Some other, something else –
Hilly billy – France – A kind of farewell

Schönning records SchR001 / www.oskarschonning.com  tid 58 min

Nils Berg cl, Jonas Östholm p, Oscar Schönning b, Sebastian Vogler dr. Insp live i Stockholm den 7 september 2008.

Annonser
Annonser