Peter Jensen & DR Big Band: Stand On Your Feet and Fight

Ilk (ilkmusic.com)
Erik Eilertsen, Bjarke Nikolajsen, Thomas Kjærgaard, Tobias Wiklund, Gerard Presencer tp, flh, Vincent Nilsson, Anders Larsson, Kevin Christensen, Anette Saxe tb, Jakob Munck b-tb, tuba, vo, Peter Fuglsang as, ss, cl, c-b cl, Kasper Wagner as, ss, alto fl, Hans Ulrik, ts, ss b-cl, Karl-Martin Almqvist ts, cl, Anders Gaardmand brs, fl, b-cl, Per Gade g, Henrik Gunde p, Kasper Vadsholt b, Søren Frost dm, Morten Büchert ljud design, Andreas Vetö cond, Peter Jensen comp, arr. DR-Byen Köpenhamn, november 2017.

Historien om Danmarks roll som kolonialmakt är inte speciellt ärofull. Märkesdagarna markeras således med en särskild form för ödmjukhet tillsammans med en intensiv debatt i medierna om den kollektiva nationella skulden. Så var det också 2017 då det var 100 år sedan Danmark kolonialmaktsepok tog slut i och med att de tre västindiska öarna St John, St Croix och St Thomas, i dag kända som The Virgin Islands, såldes till USA för 25 miljoner dollar.
Skuldmedvetenheten markerades bland annat av Danmarks Radio som hade bett basunisten och komponisten Peter Jensen att skapa ett orkesterstycke till DR Big Band om händelsen. Det blev till en svit i sex satser som till konsertpublikens besvikelse, men flera recensenters entusiasm, inte innehöll den minsta smula karibisk festmusik. Musiken kunde snarare betecknas som en dryg halvtimmes blandning av ljuddokumentär-drama och lamentation, garnerad med medvetet genrefria orkesterinsatser. Verket framfördes vid en konsert och finns nu utgiven på cd.

Peter Jensen har på Kungliga biblioteket i Köpenhamn funnit etnologiska fältinspelningar av västindiska kvinnoröster som berättar dels om vardagen, dels om händelser i öarnas slavhistoria. Tillsammans med ljudteknikern Morten Büchert har Jensen inkorporerat dem i de enskilda satserna, omgivna av musik med selektiva instrument från storbandet. Dessutom använder han medvetet en handhållen mobilinspelning av den danska statsministern Lars Løkke Rasmussens officiella tal till öarnas befolkning och hedersgäster med anledning av jubileet. Men Jensen låter talet avbrytas av en passionerad lokal bluesaktig hymn, vokalt framförd av basbasunisten Jakob Munks vackra barytonstämma. Kontrasten mellan Løkke Rasmussens slarvigt framförda tal med en missklädsam dansk accent på engelska och hymnens äkta förtvivlan och ljudmässigt eteriska förpackning, påminner lyssnaren effektivt om att Løkke Rasmussens tal senare enbart har ihågkommits som ännu en förlorad möjlighet att överbringa en officiell nationell ursäkt till öarna för det danska slaveriet och kolonisationen.

Det är bara undantagsvis som Peter Jensen använder hela storbandet i musiken. Han gör det dock med stor framgång i den avslutande satsen Triangular Trade, som beskriver den trekantshandel som ägde rum från Köpenhamn under åren 1750–1850. Danmark exporterade då vapen till Afrika, mottog slavar som betalning och seglade därefter slavarna till Västindien där de skulle arbeta på sockerplantagerna som försåg Danmark med socker. Med en triol som utgångspunkt och med en rikt varierat fugal förskjutning av långa toner, enbart spelade av blåsarna, skapar Jensen en värdig elegisk avslutning på sin svit.
Andra markanta instrumentala inslag är gitarristen Per Gades ”noise”-solo i titelnumret som varslar ett gryende uppror mot danskarna på öarna, det varsamma rytmiska ackompanjemanget till en av kvinnorösterna som vacklande framför en prosadikt om invånarnas uppror 1878, Fireburn, och tenorsaxofonisten Hans Ulriks fria fabulerande över temat i prologen, Bad Men in St. Croix.

Med hela den danska kolonialhistorien berättad på 33 minuter och med sparsam användning av fullt orkesterljud blir Stand On Your Feet and Fight inte ett monumentalt nationellt epos, men det är förnämt producerat och det är rikt på rörande och tankeväckande fragment. Man hade dock varit mer kvalificerad att hitta dessa fragment om cd-utgivningen hade fått några mer omfattande noter än vad som är tillfället här.

Peter H. Larsen

Annonser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterat

Annonser
array(12) { [0]=> int(54707) [1]=> int(54715) [2]=> int(50803) [3]=> int(54731) [4]=> int(54566) [5]=> int(51323) [6]=> int(54541) [7]=> int(54746) [8]=> int(54329) [9]=> int(54382) [10]=> int(54639) [11]=> int(54735) }