RobBrownTrioUnknownskies

ROB BROWN TRIO Unknown skies

RobBrownTrioUnknownskies
Recenserad i OJ 1-12

ROB BROWN TRIO
Unknown skies

A fine line – Unknown skies – Bounce back – The upshot – Temerity

Rogueart ROG – 0033 /Forsyte tid 62 min

Rob Brown as, Craig Taborn p, Nasheet Waits dr.
Insp live i Frankrike den 30 januari 2010.

   Betyg 4: ••••

Altsaxofonisten Rob Brown har en gedigen bakgrund som improvisatör och har ett långt och väldokumenterat samarbete bl.a med basisten William Parker. Brown har också arbetat mycket med fria danskompanier och koreografer i New York, vilket påverkat hans synsätt kring hur man kan utnyttja rörelse och dynamik mellan musiker inom ramen för kollektiva improvisationer. I en trio finns stora möjligheter till att utnyttja de ”obalanser” som uppstår när något saknas som exempelvis här en basist. Den bristen måste på något sätt överbryggas och kompenseras, menar Brown och det är just i de öppningar som uppstår som kan ge nya och oväntade utväxlingar.

Det här var gruppens första gemensamma spelning, men det finns en stark gemensam bas att bygga på. Brown linjerar initialt upp ramverket för improvisationerna, med ett antal vägar att välja på. Men Brown undviker att styra hela förloppet, vilket innebär att han tidigt lämnar över till någon av de andra att ta vid. Både Craig Taborn och Nasheet Waits är vana improvisatörer och ytterst lyhörda så det blir inte mycket tomrum, tvärtom blir det trångt ibland kring vem som vill ta täten. Det blir ofta rätt vindlande vandringar, man rör sig böljande fram och tillbaka och plockar flitigt upp varandras spelidéer och bygger vidare.

Och det just processen – snarare än slutresultatet – som är huvudnumret på denna schablonbefriade cd, vilken varmt rekommenderas.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54715) [1]=> int(54566) [2]=> int(54707) [3]=> int(51323) [4]=> int(54746) [5]=> int(54541) [6]=> int(54731) [7]=> int(54329) [8]=> int(50803) [9]=> int(54382) [10]=> int(54639) [11]=> int(54735) }