RobertTjaderkvistFramsida

ROBERT TJÄDERKVIST QUARTET Perhaps tomorrow

RobertTjaderkvistFramsida
Recenserad i OJ 6/13

 

ROBERT TJÄDERKVIST QUARTET
Perhaps tomorrow

Some strangers – Between past and present – Perhaps tomorrow – Made for the plate – To Rebecca – Moving on – First flower – Don´t worry

Berno records BR1303/Plugged Records, tid 56 min.
Robert Tjäderkvist p, Elias Källvik g, Mattias Welin b, Anders Westergård dr. Insp i Malmö i februari och april 2013.

Betyg 3:  •••

Det finns en personlig karaktär i Robert Tjäderkvists pianospel som är litet ovanlig. Vid första avhörandet känns det som om musiken var hämtad ur en annan tid. Dock utan att på något sätt verka gammal och ålderdomlig. Snarare tvärtom  konstigt nog.

I pianospelet finns tendenser av konstmusik av annat slag än vad jazzmusiken ger sina lyssnare. Kanske skulle man våga sig på att tidsbestämma musiken till sent 1950-tal eller 1960-tal. Om det nu kan ha någon betydelse. Men det finns en klarhet i attityden som man kunde uppleva i europeisk konstmusik under de angivna årtalen. Pianospelet är mycket intressant att ta del av. Och det slår en lyssnare att trots att jazzmusiken inte har så särdeles stort genomslag i det nutida samhället så dyker det ändå upp unga förmågor som förvånar med sin musik.

Robert Tjäderkvist tillhör den kategorin unga musiker. Kompositionerna är samtliga utförda av honom. Till sin grupp har han valt gitarristen Elias Källvik som även han imponerar med improvisationer av innerlig karaktär. Det är en fascinerande tonvärld som uppenbaras där basisten Mattias Welin och slagverkaren Anders Westergård stillsamt ansluter men ändå bidrar med en kraft som lyfter musiken ytterligare några trappsteg. Det finns ett introvert drag i musiken där musikanterna lutar sig mot varandra och därigenom inkasserar än mer styrka ur gemenskapen. En fin cd-produktion.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54715) [1]=> int(54566) [2]=> int(54639) [3]=> int(54541) [4]=> int(54382) [5]=> int(51323) [6]=> int(54787) [7]=> int(54735) [8]=> int(54707) [9]=> int(50803) [10]=> int(54731) [11]=> int(54790) }