Ronny Johansson: Manhattan

Nilento Records (Naxos)
Ronny Johansson p, Rolf Jardemark g, Matz Nilsson b, Michael Andersson dr perc. Insp. Göteborg , november 2017.

På skivkonvolutet berättas att pianisten Ronny Johansson i samband med 75-årsdagen tog ledig från sin vanliga grupp. Istället inviterade han de ovan angivna musikanterna för att fira födelsedagen tillsammans med honom. Till evenemanget hade Ronny Johansson själv komponerat samtliga nio melodier som finns präglade på den aktuella skivan. Fem av dessa utförs av den namngivna kvartetten. Tre stycken av en trio och ytterligare ett nummer som görs som solonummer. Det är musik som genomgående utförs med ett leende och en sympatisk friskhet. Tydlig är att Johansson känner sig stimulerad av sällskapet. Och gör därmed en rad fina solon på klaviaturen. Hans vänsterhand formerar fina harmonier medan högerhanden för melodierna framåt. Anslaget är lätt och smidigt och signalerar tydligt melodi- och harmonilinjerna. Hans sidekick Rolf Jardemark angriper sitt instrument med spänstiga grepp och lättsamma attacker på strängarna. Matz Nilssons basspel är även det i hög grad starkt och medvetet utfört. Både vad gäller solon, ensemblespel och följsamhet under kollegernas solon. Till detta kommer Michaels Anderssons inkännande spel på sitt slagverk. Där utspelas inga onödiga kommentarer, istället understryker han lätt vad de övriga framför på sina respektive instrument. Han har ett lättsamt trumspel som imponerar och vidgar upplevelsen av musiken totalt sett. Oavsett konstellation utförs musiken med en säker swingkänsla utan att fastna i några åthävor. Så totalt sett är det här fint producerad cd-skiva som man som jazzintresserad bör lyssna på. Gärna då fler gånger.

Leif Wigh ​

Annonser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterat

Annonser