SARAH RIEDEL – Memories of a lost lane


Recenserad i OJ 3-10

 

SARAH RIEDEL
Memories of a lost lane

This is – Late july – Minefield – Spring – Come winter – Coolness – I believe in autumn – Slow down – Lullaby for happy endings.

Parallell PA007-2/Plugged/tid 42 min

Ellen Hjalmarsson vi, Ingrid Kytönarju vi, Jill Johansson viola, Petra Lundin cello, Alexander Simm g (3,8), Carl-Emil Svensson g (1,6), Klas Henrik Hörngren p org synt 3,7,8,9), Viktor Skoki b perc, Øivind Hegg-Lunde dr perc, Martin Öhman perc electr vo (1,6), Johannes Lundberg perc vo (1,6).
Insp i Göteborg juni 2009 – januari 2010.

•••

Det är en samling särpräglade kompositioner Sarah Riedel sammanställt för denna cd. De inledande numren har en karaktär av impressionistisk stråkkvartettmusik, och med breda och vackra klanger rör sig musiken långsamt framåt med Sarah Riedels unga röst som dominerande faktor. Säkert är det ett medvetet drag från hennes sida att musiken har just karaktären av musik för stråkkvartett. I det tredje numret som har en betydligt kraftfullare natur finns likheter med operamusik som den gestaltas idag med inslag av populärmusik. I det här fallet emellertid utan rytmiska accentueringar av rockkaraktär. Något nummer ger också intryck av att ha inspirerats av europeisk varietémusik från mellankrigstiden.

Kompositionerna har, totalt sett, en likhet vilket gör att de framstår mer tydligt vid avlyssnade av enstaka nummer istället för alla på en gång. Sarah Riedels röst är klockren och utan åthävor vilket annars brukar känneteckna unga sångerskor av idag. Det finns litet av ungflicksröst i uttrycket men inget falskt förföriskt utan enbart rakt och rent framsjungande av de egna litet vemodiga texterna. Musiken i sin helhet är mycket tilldragande. Det finns dock inget av vanlig jazzkaraktär i något av numren.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(14) { [0]=> int(54787) [1]=> int(54566) [2]=> int(54878) [3]=> int(54541) [4]=> int(54715) [5]=> int(51323) [6]=> int(54880) [7]=> int(50803) [8]=> int(54731) [9]=> int(54790) [10]=> int(54639) [11]=> int(54382) [12]=> int(54707) [13]=> int(54735) }