lenegrenagerosofiajernbergcrochet.jpg

SOFIA JERNBERG & LENE GRENAGER: Crochet

lenegrenagerosofiajernbergcrochet.jpg

Recenserad i OJ 1-10

 

 

 

Sofia Jernberg & Lene Grenager
Crochet

Tempo 56 – Lichen – The melody – Shiver – Point and line – The other melody – Made of glass – Excess – Whistle

Olof Bright OBCD 25/www.olofbright.com/ tid 44 min

Sofia Jernberg vo, Lene Grenager cello.

Insp i Stockholm, mars 2008 och januari 2009.

••••
Knappast någon är mer utlämnad åt den oinvigdes löje än den som ägnar sig åt experimentell röstkonst; många uppfattar, tror jag, ett återinträde till barnstadiet. De bästa exemplen i genren är de som faktiskt får en att känna sig lite generad, där improvisatören balanserar mellan konstnärlig kontroll och impulsstyrt improviserande . När det är som bäst samsas ofta också det seriösa med galen humor. Två mästare i genren är Phil Minton och Jaap Blonk.
I Sverige är Linda Kallerdahl stigfinnare, och i hennes spår går Sofia Jernberg.

Skivan Crochet är ett duosamarbete mellan Jernberg och den norska cellisten Lene Grenager. Det har blivit mycket lyckat. Grenager är en originell instrumentalist som kastat konventionerna över bord – precis som i all improvisationsmusik av värde. Hon ger cellon som instrument en ny innebörd, hon töjer på gränser och utforskar instrumentets klangliga möjligheter. Men i Made of glass, känns det faktiskt som om tidiga erfarenheter av tragglande med Bachs cellosviter smyger sig in i hennes spel.

Helt i nivå med Grenager är Sofia Jernbergs vokala improviserande; i Shiver länkas de två samman, cello och röst blir till ett. Höjdpunkten är The other melody, som beskriver ett tillstånd mellan dröm och vaka. I början upprepar Grenager rytmiskt en ton, som en mistlur i dubblerat tempo, medan Jernberg ger ifrån sig kvävda skrik. Snart övergår det hela i ett avlägset och kusligt onåbart mummel, för att avslutas i ett känslomässigt crescendo. Ett fantastiskt stycke.

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(55149) [1]=> int(54382) [2]=> int(54735) [3]=> int(55167) [4]=> int(54566) [5]=> int(54790) [6]=> int(51323) [7]=> int(55161) [8]=> int(50803) [9]=> int(54968) [10]=> int(54787) [11]=> int(54880) }