STEFANCARLBERGMycel

STEFAN CARLBERG Mycel

STEFANCARLBERGMycel
Recenserad i OJ 6-12

STEFAN CARLBERG
Mycel

Här kommer Bod! – Tildes sång – Närmast fönstret – Busfröets hymn – Söndagsbarn – Vocalise – Dagsmeja – Whispering trees – In between – Tillbaka igen
PWM7/Plugged/tid: 46 min.
Stefan Carlberg p, Petter Berndalen perc, Lars Almqvist tp, Linda Carlberg c, Pär-Ola Landin b.
Insp i Stockholm januari 2012.
Betyg 3: •••

Stefan Carlberg har komponerat samtliga tio melodier. De har en melodisk spänst, är väl komponerade i en tämligen klassisk jazzstil. Ensemblen är mycket tät, här finns ett väl etablerat samspel. Det hela är snyggt framfört med fin geist, här finns variation och uttrycket växlar. Cellon ger viss stämning i några av låtarna.

Speciell är Vocalise, med ordlös sång av musikerna. Stefan Carlberg dominerar som solist och har många goda idéer. Lars Almqvist bjuder på några läckra trumpetpassager, bäst är han i ett growlparti. Välspelat och njutbart, modern jazzmusik, som stundtals lyfter.

Tore Ljungberg

Annonser
Annonser