Stockholmjazzorchestra

STOCKHOLM JAZZ ORCHESTRA In the blink of an eye – The music of Martin Sjöstedt

Stockholmjazzorchestra

Recenserad i OJ 5-13

 

STOCKHOLM JAZZ ORCHESTRA
In the blink of an eye – The music of Martin Sjöstedt

Pride – Aviation – El bueno – Good to be – Yakhal´ Inkomo – In the blink of an eye – Blues.

Connective records CTV 36531/Plugged/tid 71 min.
Fredrik Norén, Karl Olandersson, Gustavo Bergalli, Magnus Broo tp, Bertil Strandberg, Magnus Wiklund, Karin Hammar tb, Anders Wiborg btb, Johan Hörlén ss  fl, Fredrik Kronkvist as  fl, Karl-Martin Almqvist ts  fl  cl, Robert Nordmark ts  cl,  Fredrik Lindborg bs  bcl, David Tilling p, Martin Sjöstedt b, Jukkis Uotila dr.
Insp I Stockholm 27 mars 2013.

Betyg 4: ••••

Att spela i storband har intresserat många jazzmusiker genom åren. På Nalen repeterade många då unga musikanter i sent 1940-tal på nätterna efter arbetspassen. Ett resultat som väckte stor beundran vid tiden var Gösta Theselius Siesta som utgavs på platta. Spelandet i storband har bistått många yngre musiker att lära sig mer i samspelet med mer rutinerade musikanter. Och idag finns det i hela landet, åtminstone på större orter, storband sammansatta av fritidsmusiker, inte sällan anförda av en skicklig yrkesmusiker. Så storbanden har en social funktion i dessa sammanhang.

Men så finns det därtill ett antal storband av sällsynt kvalitet, sammansatta av professionellt verksamma musiker. Ett av dessa till numerären större orkestrar är just Stockholm Jazz Orchestra som nu funnits i ett antal år. Som bekant har de spelat arrangemang av utländska arrangörer och tillsammans med internationellt verksamma jazzmusiker, och då skurit lagrar på olika håll.

På den nu aktuella cd-skivan framförs musik komponerad och arrangerad av basisten Martin Sjöstedt. En skicklig musikant som medverkat i orkestern under flera år. Till den här utgåvan har skrivits personligt utformad musik. I första hand egna kompositioner men också musik av några av medmusikanterna. Totalt sett är det inspirerande musik fint komponerad och skickligt arrangerad. Klangerna är stundtals breda och omfattande där brasset lägger stort avtryck. Till detta ansluts rörliga partier av saxofonsektionen.

Inledningsvis ges ett intryck av att Martin Sjöstedt inspirerats av Stan Kentons musik. Därav hoppet till Theselius Siesta som var kentonskt i uttrycket. Utöver dessa förhållandevis tunga trombonfyllda klanger stiger solisterna fram och lättar upp trycket. I första numret imponeras man av Karl-Martin Almqvist och Karl Olandersson, i andra av Robert Nordmark och Fredrik Norén. Den sistnämnde spelar då flygelhorn.

I tredje numret angör Karl Olandersson och Fredrik Kronkvist solistmikrofonen. I fjärde hörs Magnus Wiklund och Karl-Martin Almqvist och i det femte Magnus Broo och Karl Martin Almqvist samt i det femte Robert Nordmark, Magnus Broo, Fredrik Kronkvist och Jukkis Uotola. I det avslutande stycket hörs Martin Sjöstedt själv, Johan Hörlén och Fredrik Lindborg. Samtliga solister lämnar bestående avtryck i cd-plattans spår där musikalitet och kontrollerat men intensivt engagemang dominerar.

Leif Wigh

Annonser
Annonser