Talk

TALK Nålsöga

Talk
Recenserad i OJ 6-11

TALK
Nålsöga

Eko – Bortvalsen – Nålsöga – Polska från Djupaviken – You can make it – Jag vet – The weather on Gliese 581c – Interlude – Dagsmeja – How deep is the snow – Revolutionären.
Quica Records QACD-03/ tid 67 min

Kari Sjöstrand ts, Gunnar Åkerhielm p, Ulf Åkerhielm b, Sebastian Voegler dr.
Insp i Stockholm 13 – 15 mars 2011.

Betyg 3: •••

Litet genant måste jag tillstå att saxofonisten Kari Sjöstrand var ett obekant namn för mig. Detta trots idoga försök att följa med i jazzmusikens nutida böljande i samhället.

Kari Sjöstrand har en robust ton och tar sig lätt förbli musikens blindskär. Hennes tonbildning påminner något om den som både Dexter Gordon och Bernt Rosengren en gång bjöd sina åhörare samtidigt som det finns vissa reminiscenser av Roland Keijsers specifika tonkonst. Hon har ett smidigt sätt att skicka ut sina fraser i rummet.

Speciellt attraktiva är de melodier som känns som om de vore hämtade ur den nordiska folkloren. Pianisten Gunnar Åkerhielm är också för mig ett nytt namn. Han spelar kraftfullt melodiskt med ett modernistiskt anslag. Ulf Åkerhielm, denne obeskrivligt skicklige basist, medverkar här och åstadkommer det där slängigt svängiga sättet att sätta fart på kvartettens rytm. Detta trots en mäktig kontrollinstans som håller musiken flytande men ändå på plats. Hans stråkspel är imponerande bra och rör sig i harmoniken på ett beundransvärt sätt.
Vid sin sida har han Sebastian Voegler som med lågmäld intensitet lägger ytterligare element till gruppens särprägel.

Kompositionerna är alla skrivna av Kari Sjöstrand själv. Nordisk mainstream av klass.

Leif Wigh

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54715) [1]=> int(54566) [2]=> int(54707) [3]=> int(54329) [4]=> int(54731) [5]=> int(54746) [6]=> int(54639) [7]=> int(54382) [8]=> int(54735) [9]=> int(54541) [10]=> int(51323) [11]=> int(50803) }