TORBEN WALDORFF – American rock beauty


Recenserad i OJ3-10

 

 

TORBEN WALDORFF
American rock beauty

Shark – Shining trough – Waves – American rock beauty – Late – Lama – Song-ella – Scape

Artist Share ASO102 / www.waldorff.com tid 60 min

Torben Waldorff g, Donny McCaslin ts, Jon Cowherd p elp org, Matt Clohesy b, Jon Wikan dr.
Insp i New York den 28 – 29 juli 2009.

••••

Första gången jag hörde Torben Waldorff
var på Maggie Olins skiva Land of me som kom 1995, där han med sitt sirligt eleganta spel hade en framträdande roll utan ta plats.
Att höras utan att synas för att travestera det wallenbergska måttot dvs att man har sin självklara position utan att behöva påtala, den präglar hans musikaliska ledarskap.

American Rock Beauty är Walldorffs tredje amerikanska cd och liksom föregångarna Brilliance (2007) och Afterburn (2008) fylld av intrikata kompositioner, generösa arrangemang där saxofonisten Donny McCaslin får stort utrymme. McCaslin – som jämsides med Chris Potter är en av de intressantaste tenoristerna i den amerikanska jazzen yttre mittfåra –  har en stor bredd i sitt spelregister och ingår för närvarande såväl i trumpetaren Dave Douglas grupp som i Maria Schneiders Storband. Samarbetet med Waldorff utvecklas för varje skiva och den klassiska klyschan om att ”komplettera varandra” blir här till en hörbar realitet.

Walldorff anger ramarna, sätter melodiken, ornamenterar sina solon och lägger fram strukturer för de övriga att fylla ut och vidareutveckla. Framförallt McCaslin ger sig hän i egna personliga, ibland vidlyftiga men alltid välavvägda och i efterhand nästan givna exkursioner som tydliggör Waldorffs intentioner. Likaså pianisten Jon Cowerd tar sig frihetsgrader om än på ett mera samlat sätt, där inte minst hans modulerade elpiano lyfter materialet.

Liksom Torben Waldorffs tidigare skivor kräver American Rock Beauty flera genomlyssningar för att man skall kunna tillgodogöra sig allt som presenteras, men det är det definitivt värt.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser