Trespass Trio

”…was there to illuminate the night sky…”


Recension från OJ 4 – 2009

Trespass trio är ett svenskt-norskt samarbete som hämtar engagemang och ursinne ur en av Martin Küchen formulerad text med uppfordrande påpekanden om vårt gemensamma ansvar för en krigsdrabbad värld. En politisk text om hur befolkningen i t ex Gaza lämnas åt sitt öde och där beskjutningen till slut blir ”like a drum”. Albumtiteln är ett lakoniskt konstaterande från en amerikansk militär i Irak om anledningen till att man använde vit fosfor vid ett anfall mot staden Falluja. Ibland hörs vreden i musiken, mullrande trummor blandas med hjärtskärande ångestvrål från Küchens saxofoner. Men mest är musiken överraskande stillsam och uttrycker en tung sorg. Sad salsa är ett vackert tema för Küchens barytonsax och insisterande baskomp från Zanussi. Küchen växlar till altsax där han pressar tonen till ett plågat uttryck. Walking the dead är en nutida variant på en begravningshymn. Genomgående är detta meningsfull och engagerande musik med briljanta insatser från de tre musikerna.
Trespass betyder både att inkräkta, göra intrång samt har en mer gammaldags och biblisk mening i synd, försyndelse. En intressant tvetydighet som jag tycker man kan spåra i musiken.

Like a drum – Sad salsa in F – Zanussi times – Walking the dead – “…was there to illuminate the night sky..” – Strid comes – The indispensable warlords – “…was there to illuminate the night sky…” (september take)
Clean Feed CF 149CD/via cleanfeed-records.com, 43 min.
Martin Küchen as bars, Per Zanussi b, Raymond Strid dr. Insp i Oslo 11 mars och 26 sept 2007.

Annonser
Annonser