VerneriPohjolaBlackMotorRubidium

VERNERI POHJOLA & BLACK MOTOR Rubidium

VerneriPohjolaBlackMotorRubidium

Recenserad i OJ 5-13

 

VERNERI POHJOLA & BLACK MOTOR
Rubidium

Waltz – Song of India – Vainila – Alma – Rubidium – Old Papa´s blues – Sax-o-phun – Kynnyspuulla – The last janittsar

TUM Records TUMCD 031/www.tumrecords.com tid 71 min
Verneri Pohjola tp, Sami Sippola ts ss, Ville Rauhula b, Simo Laihonen dr. Insp i Espo den 6 – 7 juni 2010.

Betyg 3: •••

Finsk urkraftsjazz, tung och massiv präglad av karghet och melankoli med ett stramt allvar som målinriktat bilar sig fram. Trumpetaren Verneri Pohjola, son till framlidne basisten Pekka Pohjola är väl rotad i både mer rockjazzorienterade sammanhang som i experimentell friform. Tillsammans med gruppen Black Motor går tankarna till Albert Ayler, Peter Brötzmann med inslag av Don Cherrys folkmusikinfluerade anslag. Men även Edward Vesalas ande svävar över gruppen och blir högst påtaglig i deras långa version av dennes komposition Kynnyspuulla.

Saxofonisten Sami Sippola har en beständig kärvhet i sin spelstil, där inget onödigt, dekorativt eller insmickrande ryms. Ville Rauhula bas och Simo Laihonen slagverk är lika kompromisslösa de i sitt arbete, det spelar genomgående rakt koncist utan några större utvikningar eller åthävor.

Den som rör sig mest fritt och skapar dynamik och kontrast är Pohjola, som också komponerat merparten av materialet. Och det är just i mötena mellan gruppmedlemmarnas olika speltemperament och förhållningssätt som intressanta spänningar och utväxlingar sker. Ett udda spår är en jazztranskribering av Rimski-Korsakovs operastycke Song of India – ursprungligen gjord av Bix Beiderbecke senare populariserad av Tommy Dorsey på 30-talet – här i en blytung, lamenterande version.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser