Släpp in jazzen innanför staketet!

Så lyder stridsropet i ett manifest för jazzen med adress till pågående statliga kulturutredningen. Hur manifestet ska föras ut diskuterades av ett 40-tal musiker och jazzaktiva i Oskar den II:s foajé på Nybrokajen i Stockholm torsdagen den 28 augusti.
Mötet var ett avstamp på en stor rikstäckande kampanj med målet att ”släppa in jazzen innanför staketet”.
Undertecknarna är alla de större jazzorganisationerna i Sverige, däribland, Svenska Jazzriksförbundet, Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Fasching, Nefertiti och Jazz i Malmö. Även STIM, Rikskonserter och SAMI är med på den vagn som nu tänks sättas i rullning för att jazzmusiken ska erbjudas en bättre ekonomisk grund och bli accepterad som konstart på samma sätt som konstmusik, ballett eller teater.

Kraven utvecklas i en skrivelse till kulturutredningen och sammanfattas på en sida i ett Manifest För jazzen.
En PR-konsult har engagerats för att skapa ett korstryck på politiker runt om i hela landet.
–Det räcker inte med en skrivelse, sa jazzriksförbundets ordförande Bengt Säve-Söderbergh, vi måste bedriva en kampanj för jazzmusiken i för att skapa en opinion för våra mål.
På mötet sprudlade kampanj-idéerna. Färdiga vykort till politiker, starta Riksdagens Jazzklubb, ordna Sveriges gladaste demonstration med jazzmusik, organisera ett jazztåg från norr till söder, skriva låtar på temat ”innanför staketet”, möten, pins, T-shirts…
Jazzen vill inte längre stå utanför utan kräver att bli accepterad som en konstart och därmed också få det statliga stöd som den behöver.
Kampanjen planeras nu och ska pågå fram till 2010, då kulturpropositionen läggs fram till Riksdagen.
Så nu samlar sig hela jazzsverige till en gemensam kampanj som inte kommer att undgå någon.