Sofia Jernberg får årets Jazzkanna

SofiaJernbergRiksförbundet Svensk Jazz pris för nydanande insatser inom svenskt jazzliv, Jazzkannan, går i år till Sofia Jernberg. Utmärkelsen kommer att delas ut under förbundets årsstämma Jazzriksdagen i Malmö den 20 april.

Svensk Jazz motiverar sitt beslut: ”Sofia Jernberg har alltid andats nyfikenhet på det orörda, ännu ohörda, uttrycket i musiken. Sina observationer förmedlar hon i nya gränslösa organiska former; från små försiktiga spännande viskningar till explosiva motstånd av välgörande oljud och oväsen, som förenar komposition och improvisation.

Oavsett konstellation och sammanhang, skiftande från duo till storband, är Jernberg sin egen klang trogen. För hon är en röst som sticker ut, som med sin tydliga närvaro, sätter lyssnaren i ett tillstånd av vibrationer. Och som genom en förtrollning låter oss uppleva nya helheter och gemenskaper. Med detta skapar hon känslor som både behövs och måste höras om, och om igen.”