Sthlm Jazz Fest flyttar till Skansen

Traditionen med Stockholms Jazzfestival på Skeppshoimen tar av allt att döma slut 2011.

Då kommer jazzfesten att genomföras på Skansen, bekräftar Fasching, som är en av arrangörerna.

Där finns mycket av den infrastruktur som behövs, och som på Skeppsholmen måste byggas upp varje gång.

Att få ljud, ljus och staket på plats kräver mycket arbete och slukar mycket pengar. Men på Skansen finns mycket av detta på plats.

Sthlms Jazzfest 2011 äger rum veckoslutet före midsommar.