Sthlm,Musik- och teaterbiblioteket 17/10, 21/11, 5/12: Öppna nätverkskvällar med Impra

impra-logga-left-grayscale

Tid: Kl. 19-21

Plats: Musik- och teaterbiblioteket, Torsgatan 19 plan 5 i Bonniers glashus

Fri entré och enklare förtäring.

Anmälan till: roger.bergner@visarkiv.se eller tfn: 08-51955499

 

17/10 Karin Inde
Karin jobbar som jämställdhetsansvarig på Svensk Jazz och kommer att prata om deras arbete i allmänhet, samt berätta om resan till Bari och samarbetet med Europe Jazz Network.

21/11 Monica Dominique

Pianist, kompositör, arrangör, kapellmästare, revyartist och skådespelare. Verksam på en bred front inom musiklivet sedan 1960-talet.

Samtalsledare: Lina Nyberg

5/12 Rebecka Törnqvist

Sångerska med en bred erfarenhet av såväl jazz som popmusik.

Samtalsledare: Lina Nyberg

Kvällarna inleds med ett anförande på ca. en timme därefter följer samtal och diskussion med möjlighet att ställa frågor.

Arangemanget är ett samarbete mellan Impra och Svenskt visarkiv

www.impra.se

www.visarkiv.se

Vad är Impra?

Impra är en förening och ett nätverk som bildades 2 april 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Hedin.

Ordet Impra är en ordlek av ordet improvisation och en ”feminin” ändelse. Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning och härkomst, som delar föreningens mål och visioner.

Impra är inte en kvinnoförening, men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.

Impra:s vision är ett musikliv där fokus ligger på musiken och musikern/kompositören och där alla har lika möjligheter att utöva detta yrke, oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst.

Vad gör Impra?

Impra

…kartlägger och synliggör kvinnliga musiker.
…erbjuder utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet (pedagoger, musiker, studenter och beslutsfattare).
…anordnar seminarier och diskussioner för kvinnliga musiker och andra.
…är värd för ett diskussionsforum på nätet för utövare.
…skickar ut nyhetsbrev till medlemmar gällande aktuella bidragsansökningar, stipendier, medlemmars gig och annan viktig information.
…anordnar kontinuerliga nätverksgenererande träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
…fungerar som stöd och sambandcentral för medlemmarna.
…tjänstgör som plattform för medlemmars projektidéer.
…främjar debatt i samhället om genusproblematiken i musikvärlden.
Diskriminering är ett starkt ord som kanske för tankarna till sexuella trakasserier och uteblivna jobbansökningar. Men förutom det återfinns det faktiskt även i rent konkreta och egentligen ganska odramatiska strukturer och tankemönster hos oss alla, oavsett kön. Detta vill Impra diskutera och informera om.