Stim vill testa laglig fildelning

–Vår vision är att alla ska kunna lyssna på all den musik som finns lätt tillgänglig på internet på samma sätt som vi tittar på tv-program; lagligt och utan att fundera över vad just det program vi ser kostar oss. Till hösten vill vi ta ett första steg mot detta i Sverige, säger Eva Modin, vice vd Stim.

–De flesta internetleverantörer vi träffat har varit positiva till förslaget om ett abonnemang för laglig fildelning av musik. I höst vill vi gemensamt testa om det finns ett intresse bland Internetanvändarna för detta, fortsätter Eva Modin.

Stim samlade i slutet av maj representanter från andra rättighetshavarorganisationer och flera internetleverantörer till ett seminarium med rubriken "Fildelning av musik – idag och imorgon".

Deltagarna fick bland annat ta del av olika tekniska lösningar på hur musikens rättighetshavare kan få ersättning vid fildelning. Presentationen baserades på ny kunskap: Stim har under våren låtit Daniel Johansson, doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola och KTH, utreda frågan om fildelning och musik.