Stipendium till Amanda Sedgwick

Amanda Sedgwick belönades med 50 000 kronor i början av april av Charles och Laila Gavatins stiftelse för jazzmusik. Hon är en ”lysande instrumentalist som alltmer finslipat sin formuleringskonst utifrån 50- och 60-talens jazztradition”, heter det i motiveringen.
Stiftelsen bildades 1989. Bland de belönade genom åren finns Kjell Jansson, Agneta Baumann, Ulf Adåker, Anders Persson och Max Schultz.