Årets Louis Armstrong-stipendier är utdelade

IngemarWdiplom

Föreningen klassisk jazz har delat ut Louis Armstrongstipendiet 2011 med följande motiveringar:

Det första stipendiet har i år tilldelats den unge begåvade trumpetaren och kapellmästaren Björn Ingelstam från Skåne.

Stipendiekommitténs motivering:
Louis Armstrongstipendiet 2011 har tilldelats Björn Ingelstam – för att han med sitt mogna och utvecklade trumpetspel och sitt stora engagemang så tidigt och med sådan kraft etablerat sig och sin orkester inom den klassiska jazzen. Med musikanter som Björn har vi all anledning att se ljust på framtiden för vår musik.

Det andra stipendiet har tilldelats Ingemar Wågerman – för att han som pianist och orkesterledare visat, att den svenska klassiska jazzen har en plats på världskartan. Djupt imponerande är också Ingemars dokumentation ”Down By The Riverside”, där vi initierat får följa utvecklingen av den klassiska jazzen i Västverige i allmänhet och i Göteborg i synnerhet.

Stipendiekommitténs motivering:

Louis Armstrongstipendiet 2011 har tilldelats pianisten och orkesterledaren för Gota River Jazzmen Ingemar Wågerman, som härom året kom ut med det imponerande verket ”Down By The Riverside” om den klassiska jazzen historia och utveckling i Göteborg.

Det tredje stipendiet delas av trumpetaren Christer Fellers och klarinettisten Lasse Eriksson med sammanlagt över ett sekels musicerande bakom sig. Christer kan vi i dag höra i hans egna New Orleans Stompers och Lasse i Jazz Doctors och Ekerö Royal Swing.

Stipendiekommitténs motiveringar:
Louis Armstrongstipendiet 2011 har tilldelats Christer Fellers – för att han under ett halvt sekel med känsla och engagemang vårdat fyrtiotalets revivaljazz. I såväl egna som andras konstellationer förmedlar Christers auktoritativa trumpet den värme, innerlighet och livsglädje, som kännetecknar musiken från New Orleans. På sin innehållsrika hemsida dokumenterar Christer både egna musikaktiviteter och stora namn inom New Orleansjazzen.

Louis Armstrongstipendiet 2011 har tilldelats Lasse Eriksson – för att han, fast förankrad i den yppersta swingtraditionen, som driven klarinettist med pondus och spelglädje bjuder oss jazzupplevelser av högsta klass. Och även radiolyssnarna får sitt genom Lasses insatser i hemortens Radio Viking.

ARMSTRONGSSTIPENDIATER – BAKGRUND

Varje år sedan 1971 utses förtjänta stipendiater inom den äldre jazzens domäner, under de första trettio åren av musikerorganisationen Trad Jazz Stockholm och numera av Föreningen Klassisk Jazz. Ett stipendium delas ut till en ung, lovande musiker, ett till någon som gjort mycket för den klassiska jazzen och som kan men inte behöver vara musiker och ett slutligen till en framstående, mångårigt verksam musiker inom den klassiska jazzen.

I stipendiekommittén 2011 har ingått Claes Ringqvist, Claes Tillander, Bo Scherman och PeO Österholm med P-O Karlström som sekreterare.

Texten sammanställd av P-O Karlström

Läs mer om stipendiaterna och föreningen Klassisk Jazz