Susanna Lindeborg och Mats Gustafsson är nominerade till nordiskt musikpris

SusannaLindeborg

Jazzpianisten och kompositören Susanna Lindeborg och saxofonisten Mats Gustafsson har nominerats till Nordiska Rådets Musikpris. Det är ett av de största musikprisen i Norden och är värt 355 000 danska kronor, alltså drygt 420 000 svenska.

Läs mer på http://www.musikpris.org/

matsgustafsson_foto_CatoLein